Jeremy Rifkin: Společnost s nulovými mezními náklady

Jedná se o první nový ekonomický systém objevující se od nástupu kapitalismu a jeho protistrany socialismu na počátku 19. století. Tento nový ekonomický systém je o vzájemné spolupráci. Je tak extrémní ve své produktivitě, že může snížit v hodnotovém řetězci mezní náklady téměř na nulu, důsledkem čehož jsou zboží a služby neprodejné. Hojnost téměř zdarma a mimo tržní ekonomiku.

Miliony spotřebitelů se již staly profesionálními uživateli a začali vyrábět své vlastní informační produkty. Pokud se podíváte na novinový průmysl, vydavatelství a nahrávací průmysl, nikdy se z nulových mezní nákladů nevrátili zpět.

To, co se děje teď je, že internet se jako sdělovací prostředek nyní rozšiřuje na Internet věcí. Tento Internet věcí nám umožňuje přiblížit se nulovým mezním nákladům od informačního zboží k fyzickému zboží.

Vezměme si energii. Okamžik, kdy instalujete solární panel na vaši budovu nebo větrnou turbínu, ještě předtím, než splatíte fixní náklady. Okamžitě jsou však vaše mezní náklady téměř nulové, protože slunce na vaší střeše je zdarma, vítr opírající se do boku vašeho domu je zdarma, geotermální teplo přicházějící zpod země je zdarma, vaše odpadky přeměněné v biokonvertoru na energii ve vaší kuchyni, to vše je zdarma. Miliony malých hráčů se spojily ve společenstvích a produkují nový druh elektřiny.

Internet věcí je navržen tak, aby byl šiřitelný, založený na spolupráci, řízený uživateli a byl v souladu se širokou škálou ekonomik. Nyní máme několik set tisíc hobistů, tisíce malých a středních začínajících společností, které tisknou své vlastní 3D produkty. Jdete na internet, můžete stáhnout software a to vše zdarma jako open source, pak můžete použít pro svůj provozní sklad recyklované plasty, papír, nebo dokonce písek a štěrk a rozpustíte je za náklady blížící se nule. Svou 3D tiskárnu napájíte pomocí zelené energie ze svého Energetického internetu, kde se vyrábí za téměř nulové mezní náklady. Pak nabízíte své produkty na globálních webových stránkách s velmi malými náklady na reklamu.

A tady teprve začínáme nasazovat Logistický internet. Budete mít možnost napájet své vozidlo pro odeslání svého 3D tištěného produktu na trh vlastní zelenou elektřinou z Energetického internetu a za několik let od nynějška budou elektrická vozidla tištěna také. První tištěné vozidlo nyní existuje v Kanadě. Funguje na slunce. Budeme mít vozidla bez řidičů, která se mohou pohybovat v rámci celého systému dle libosti s téměř nulovými mezními náklady.

Pokud miliony, pak stovky milionů lidí mohou začít vyrábět, spotřebovávat nebo sdílet své vlastní produkty v oblasti informačních technologií, energie a mnoho vlastního vyrobeného zboží s téměř nulovými mezními náklady, což je téměř zdarma a mimo směnný model kapitalistického trhu, tak kde najdete práci? V sociálních službách. Pokud by byly odstraněny zdravotnické služby, denní stacionáře pro naše děti, asistované bydlení pro seniory, ekologické organizace, kultura, sport, umění, a tak dále a my jsme měli jenom tržiště, neměli bychom moc života na planetě.

Tyto služby jsou ignorovány ekonomy, protože nevytváří finanční kapitál. Vytváří ale sociální kapitál. Internet věcí je technologická platforma pro všeobecné použití, která je navržena tak, aby byla technologickou spřízněnou duší sociálních služeb. Celý návrh je o distribuci, spolupráci, rozložený horizontálně nikoli vertikálně a to odměňuje spolupráci napříč těmito laterálními sítěmi. Vytváří komunitu sdílení. Pokud miliony a miliony lidí vyrábí a sdílí svou vlastní energii a 3D tištěné produkty a informační produkty, budou potřebovat menší příjem, při nulových mezních nákladech. Sociální služby vytváří sociální kapitál lidských bytostí s ostatními lidmi, vytvářením komunit, kultury, sportu, umění, wellness, zdraví, kvality života. To jsou mnohem důležitější činnosti.

Tento Internet věcí nám umožňuje rychle opustit fosilní paliva. Máme zde mladé lidi nejen sdílející informační produkty, energii a výrobky vyrobené 3D tiskem, ale stejně tak máme sdílení automobilů a sdílení jízdních kol a teď sdílíme byty, domy, oděvy, nářadí, hračky atd. Takže máme generaci, která začíná věřit že to není o VLASTNICTVÍ, je to o PŘÍSTUPU, a pokud více lidí sdílí to, co mají, méně musí být produkováno. Má to negativní dopad na HDP, ale má to pozitivní dopad na KVALITU ŽIVOTA, a to je měřítko dobré ekonomiky.

Není to jen technologie. Je to demokratizace ekonomiky.

Překlad: Jan Greguš
Časování a korekce: Petr Taubinger
Zahájení/Ukončení/Aktualizace: 20150706/20150714/201612261805
www.zeitgeistmovement.cz
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=MBlWEOHqdOU&t=211s