Filmy Zeitgeist

Filmy ZEITGEIST s českým dabingem

Zeitgeist: Dodatek | Zeitgeist: Addendum | Peter Joseph | 2008

Duch doby: Dodatek (Zeitgeist: Addendum) je druhým dokumentem série Zeitgeist poskytující kritický náhled na společnost dnešní doby a odhalující zásadní příčiny společenské korupce, s obsahem reálného návrhu řešení nezaloženém na konvenční politice, morálce, zákonech ani jiných zažívaných a zároveň zcela mylných představách o životě společnosti, nýbrž na moderním, nepověrčivém chápání toho, co jsme a jak konkrétně souvisíme s přírodou, jejíž jsme neoddělitelnou součástí.

Dokument propaguje a podporuje nový, konstruktivní socio-ekonomický systém aktualizovaný na úroveň současného poznání, ve kterém sehrává výraznou roli celoživotní práce sociálního inženýra, architekta, futurologa a vědce Jacque Fresca a Projektu Venus. Socio-ekonomický systém nazvaný Ekonomika založená na zdrojích nebo Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích jakožto systém podporující na planetě Zemi vzdělání, etiku, hojnost a svobodu pro všechny bez rozdílu.

Dokument Duch doby: Dodatek (Zeitgeist: Addendum) Vám přinášíme s profesionálním českým dabingem vytvořeným dabingovými společnostmi Bär a Budíkov za osobní účasti členů Hnutí Zeitgeist Česká republika Martina Böhma a Michala Mausera při jeho tvorbě.

Hnutí Zeitgeist Česká republika, respektive iniciativa ETIQ.CZ, z.s., uplatňuje k této naší dabingové stopě tzv. copyleftovou licenci CC-BY-SA 4.0, což ve stručnosti znamená, že daný dabing můžete libovolně stahovat, sdílet a šířit s povinností pouze uvedení jejího autora, kterým je zmíněná iniciativa ETIQ.CZ, z.s.

Zeitgeist: Stále kupředu | Zeitgeist: Moving Forward | Peter Joseph | 2011

Již třetí film ze série Zeitgeist opět poskytuje kritický náhled na společnost dnešní doby. Tentokrát se zabývá tématy jako neudržitelnost peněžní a tržní ekonomiky, neefektivní využívání zdrojů vedoucího k poškozování lidského zdraví a planety a tím, do jaké míry jsme ovlivněni okolím oproti genetické výbavě. Řešení, které zde je nastíněno, stojí na co nejefektivnějším udržitelném využívání energetických zdrojů a zajištění co největšího blahobytu pro všechny lidi, bez propastných rozdílů a nerovností, na kterých je systém založen v dnešní době.

Film byl uvolněn 15. ledna 2011 pro veřejnost a měl premiéru v 60 zemích světa, 31 jazycích (titulky) a 295 městech. Byl označen za nejdelší neziskový nezávislý film v historii.

Filmy ZEITGEIST v původním znění s českými titulky

Zeitgeist: The Movie (REPROCESSED) | Peter Joseph | 2007 (2012)

Přepracovaný film Petera Josepha „Zeitgeist: The Movie“ vznikl počátkem roku 2012. Jsou zde změněny některé drobné nepřesnosti a doplněny dalšími drobnými faktickými informacemi. Provedena byla i barevná korekce obrazu. Film stojí za to shlédnout v celém kontextu. Představuje vynikající srozumitelný studijní materiál pro všechny generace založený především na faktech. Je to základ pro ty, kteří chtějí vědět, v jakém světě žijeme a něco s tím dělat. Představuje odrazový můstek k dalšímu studiu.

Zeitgeist The Movie je americký snímek, který formou střihového dokumentu předkládá pohled na autenticitu textů Bible, oficiální verzi o teroristických útocích z 11. září 2001 a poukazuje na vliv Federálního rezervního systému Spojených států. Zeitgeist (což v němčině doslova znamená duch doby) je stylizován tak, aby stimuloval divákovu zvědavost v redefinici otázek o jeho vlastní víře a její funkci, možnou účast vlády Spojených států v útocích z 11. září 2001 a méně známých faktů o Federálním rezervním systému, klesajícím statutu osobní svobody ve Spojených státech vlivem zákonů či výnosů jako Patriot Act nebo organizacím jako Homeland Security. Podle slov autorů má diváky podnítit k tomu, „aby se na svět začali dívat více analytickým pohledem a pochopili, že věci nejsou takové, za jaké je pokládá většina populace“.

Byl uvolněn v červnu 2007 jako nekomerční dokumentární film a je volně ke stažení na oficiálních stránkách, stránkách Google Video a YouTube. Velmi rychle si získal povědomí uživatelů těchto serverů. Podle oficiálních stránek výroba trvala rok, pak půl roku příprava, hledání a rozbor zdrojů. Na podzim 2007 autor zveřejnili hypertextový přepis první části filmu s asi dvěma sty odkazy na citace, zdroje a další materiály. 10. listopadu měla revidovaná verze filmu premiéru na festivalu dokumentů o lidských právech a životním prostředí Artivist v Los Angeles, po které proběhla diskuze diváků s tvůrcem filmu. 15. března 2008 (tzv. Z-DAY) se konalo celosvětové promítání Zeitgeistu na 715 veřejných a více než 1100 soukromých akcí po celém světě včetně několika míst v České republice. Na říjen 2008 bylo oznámeno druhé pokračování filmu nazvané Zeitgeist: Addendum.

Zeitgeist: Addendum | Peter Joseph | 2008

Tato verze filmu Zeitgeist: Addendum byla přepracovaná z původních NTSC DVD na rozlišení HD 1080p pomocí programu Adobe After Effects.

Dokument Zeitgeist: Addendum je druhým dokumentem série Zeitgeist od autora Petera Josepha. V tomto filmu se snaží odhalit zásadní příčiny společenské korupce a zároveň nabídnout řešení. Toto řešení není založené na politice, morálce, zákonech ani jiných zaužívaných představách o životě společnosti, ale na moderním, nepověrčivém chápání toho, co jsme, a jak souvisíme s přírodou, které jsme součástí. Dokument podporuje nový sociální systém, který je aktualizovaný na úroveň dnešního poznání. Výraznou roli v něm sehrává celoživotní práce Jacque Fresca a projektu Venus.

Zeitgeist: Moving Forward | Peter Joseph | 2011

Již třetí film ze série Zeitgeist opět poskytuje kritický náhled na společnost dnešní doby. Tentokrát se zabývá tématy jako neudržitelnost peněžní a tržní ekonomiky, neefektivní využívání zdrojů vedoucího k poškozování lidského zdraví a planety a tím, do jaké míry jsme ovlivněni okolím oproti genetické výbavě. Řešení, které zde je nastíněno, stojí na co nejefektivnějším udržitelném využívání energetických zdrojů a zajištění co největšího blahobytu pro všechny lidi, bez propastných rozdílů a nerovností, na kterých je systém založen v dnešní době.

Film byl uvolněn 15. ledna 2011 pro veřejnost a měl premiéru v 60 zemích světa, 31 jazycích (titulky) a 295 městech. Byl označen za nejdelší neziskový nezávislý film v historii.