Blog Archives

Hnutí za nová lidská práva

Společnost je rozbitá. Můžeme navrhnout cestu k lepší. V našem propojeném světě se vlastní a společenský zájem rychle sjednocují. Pokud se současné negativní trajektorie včetně rostoucí destabilizace klimatu, úbytku biologické rozmanitosti a růstu ekonomické nerovnosti nezmění, temná budoucnost ekologického kolapsu a společenské destabilizace učiní „osobní úspěch“ prakticky bezvýznamným. Náš rozbitý sociální systém stimuluje chování, které naše problémy jen zhorší. Má-li …

Více »