Systémová kompetence

Aktualizováno 22.11.2020 10:40

Pod níže uvedeným odkazem naleznete návrh konceptu SYSTÉMOVÉ KOMPETENCE pro jednoduchou a efektivní společenskou správu na libovolné úrovni (od jednotlivce přes komunitu, obec, region, stát, kontinent až po celou Zemi), která by mohla nahradit současnou tradiční politiku na všech úrovních pomocí jednoduchého veřejného hlasování ohledně předložených odborně zpracovaných projektů vstupujících do „soutěže“. Jedná se o technické hledisko. Je to koncept jednoduchého nikoli neznámého principu, pomocí něhož bychom mohli efektivně vyřešit jakýkoli problém, který nás trápí. Jestli se myšlenka SYSTÉMOVÁ KOMPETENCE uskuteční, záleží na tom, zda se pro ni sjednotí dostatečné množství lidí a prosadí ji do současného politického prostředí.

Česky:

English: