Citáty

Ve světe, kde 1% populace vlastní 40% světového bohatství, ve světě, kde denně umírá 34000 dětí na chudobu a vyléčitelné nemoci a kde 50% světové populace přežívá z méně než 2 dolarů na den, je jedna věc naprosto jasná – NĚCO FUNGUJE VELMI ŠPATNĚ.
– Peter Joseph

V upadající společnosti se v umění, pokud je pravdivé, musí tento úpadek odrážet. A pokud nechce zradit své společenské poslání, musí umění zobrazit svět jako změnitelný, a pomoci jej změnit.
– Ernst Fischer

Lidstvo nemůže přežít v modelu, který vyžaduje nekonečný růst, na kterém je naše společnost založena. Pokud o tom nevíte, zamyslete se nad tím. Vše co děláme je nakupování, konzumace, konzumace. To také udržuje “ekonomiku” v chodu. Pokud lidé přestanou nakupovat, HDP všech zemí spadne. Čím víc nakupujeme, konzumujeme a plýtváme surovinami, tím dřív se sami vyhubíme. Kvůli tomu existuje hnutí Zeitgeist. Jsme všichni na jedné lodi. Čelíme závažným problémům, a můžeme je vyřešit jen spoluprací.
– Peter Joseph

Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila. Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.
– Albert Einstein

Pokud se snažíte přemýšlet o budoucnosti, zapamatujte si toto: Proces, kterým přemýšlíte o věcech je založen na naočkování, které vám dala společnost. Takže rozsah vašich myšlenek je omezen dominantními hodnotami vaší společnosti. Než se naučíte být flexibilní ve svých hodnotách, zabere to hodně času.
– Jacque Fresco

Zdá se být jasné, že člověk, který je považovaný za experta ve svém oboru díky svému diplomu a titulům, velmi často hlavně v čistě intelektuální oblasti, dokáže odhalit chyby v uspořádání systému. Je tomu však naopak. Specializace spíše člověka kognitivně zablokuje před novými myšlenkami a uvědoměním. Pokud myslíte a uvažujete jen v určitém omezeném rámci, nemáte šanci začít uvažovat mimo tento rámec a ani si to neuvědomíte. Rámec tvoří blok vaší pozornosti.
– Peter Joseph

Většina lidí na této planetě nejenomže nemá ponětí, jak jsou masivně a negativně ovlivňováni volným obchodem, ale doopravdy, v průměru, mají neochvějnou oddanost v jeho principy, nezaloženou na ničem hlubším, než klasické doktríně. Samozřejmě je tato moc udržovaná a byla udržována dominantními, otodoxními zřízeními od nepaměti. Trikem je vycvičit lidi tak důkladně do nastaveného systému hodnot, že jakákoli myšlenka na alternativu je v podstatě vyřazená bez jakékoli kritické úvahy.
Nejvýznamějším ničitelem ekologie, nejvýznamějším zdrojem odpadu a znečištění, nejvýznamějším šiřitelem násilí, válek, kriminality, nelidskosti, chudoby, společenských nepokojů, nejvýznamějším původcem společenských a osobních neuróz, mentálních poruch, depresí, úzkostí a nejvýznamějším zdrojem společenské paralýzy bránící nám v přesunu k novým metodám globální soudržnosti a tím pokroku na této planetě, NENÍ nějaká vláda, NENÍ nějaká legislativa, NENÍ nevyzpitatelná korporace, monopol nebo kartel, NENÍ nějaká chyba v lidké přirozenosti, ale JE TO doopravdy samotný socio-ekonomický systém a jeho základy!
– Peter Joseph

Je těžké přesvědčit člověka, aby něco pochopil, když jeho příjem závisí na tom, že to nechápe.
– Upton Sinclair

Volný trh bude ignorovat řešení, která nejsou schopna generovat zisk.
– Jeff Vail

Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem; nebyl jsem přece komunista.
Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem; nebyl jsem přece sociální demokrat.
Když přišli pro odboráře, mlčel jsem; nebyl jsem přece odborář.
Když přišli pro Židy, mlčel jsem, nebyl jsem přece Žid.
Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat.
– Martin Niemöller

Lidé, kteří nevěří, že je možné něco udělat, by neměli rušit ty, kteří už to dělají.
– George Bernard Shaw

Rodíme se jako vědci, ale někteří z nás na to zapoměli.
– Alison Gopnik

Čin i toho nejdrobnějšího tvora vede ke změnám v celém vesmíru.
– Nikola Tesla

Nejsem to, co si myslím, že jsem, ani nejsem to, co si myslíš, že jsem; jsem to, co si myslím, že si myslíš, že jsem.
– Charles Horton Cooley

Nikdy nemůžeš změnit věci tím, že budeš bojovat s existující realitou. K tomu, aby se něco změnilo, je třeba vypracoval nový model, který udělá existující model zastaralým.
– R. Buckminster Fuller