Jak se zapojit

Podívejte se, jak se jako jednotlivec můžete podílet na změnách sebe sama, změnách ve společnosti a jak napomoci šíření myšlenek:

1. Odhalte podvod bank

Je čas bojkotovat tyto instituce. Pokud pro ně pracujete, odejděte. Pokud máte kdekoli větší finanční rezervy, převeďte je do hmotných hodnotných produktů případně vlastní společensky prospěšných projektů. Toto gesto vyjádří opovržení mocnostmi stojícími za soukromým bankovním kartelem známým jako centrální banka. Šiřte povědomí o podvodné povaze bankovního systému jako takového. Odmítejte život na dluh (dluhy svazují a podporují zvrácenou politiku bankovního sektoru).

2. Vypněte televizní zprávy

Nenechte se manipulovat reklamou a médii. Pro vaši informovanost navštěvujte vznikající nezávislé zpravodajské portály na internetu. CNN, NBC, ABC, FOX, ČT1, ČT24, Nova a další hlavní světová média předkládají jen přefiltrované zprávy v zájmu udržení současného stavu. V dnešní situaci, kdy tok peněz ovlivňuje vše, co se bude vysílat a sdělovat, se o objektivních informacích nedá ani uvažovat. V tomto směru je skutečně neocenitelný internet. Díky tomuto svobodnému toku informací vládnoucí třída ztrácí kontrolu. Internet musíme neustále chránit, protože je momentálně naším skutečným zachráncem.

3. Rozvíjejte kulturního ducha, kritické myšlení a vzdělávejte se

Šiřte ty správné kulturní a společenské hodnoty a kriticky přemýšlejte o všech informacích, které se k vám dostanou v jakékoli formě. Nezapomeňte, že celá společnost je uvězněná v hlubokém paradigmatu a vrchovatě přeplněná názory. Jako pomoc při orientaci v tomto balastu vám může dobře posloužit vědecká metoda.

4. Nevstupujte do armády

Je to zastaralá instituce, používaná výhradně na udržení vládnoucího zřízení, které už není opodstatněné. Vojáci, kteří bojují kdekoliv pracují pro korporace, ne pro lidi. Propaganda nás nutí věřit tomu, že válka je přirozená věc a armáda je ctihodná instituce.

5. Přestaňte podporovat energetické společnosti

Pokuste se o energetickou samostatnost. Prozkoumejte každou možnost, jak udělat svůj dům soběstačným pomocí čisté energie. Pokud jezdíte, pořiďte si co nejmenší auto a zvažte použití jedné z mnohých technologií přestavby, které změní pohon vašeho auta na jiná než tradiční paliva.

6. Odmítněte současný politický systém

Iluze demokracie je urážkou naší inteligence. V peněžním systému není nic takového jako skutečná demokracie. A nikdy nebylo. Politické strany jsou dosazovány do svých pozic korporacemi. Jejich popularita je uměle vytvářena pomocí médií. V systému se zabudovanou korupcí je změna panáčků jednou za pár let bezvýznamná. Namísto tváření se, že politické hry mají nějaký skutečný smysl, zaměřte se na to, jak překonat tento zkrachovalý systém.

7. Pořádejte setkání, přednášky, konference

8. Připojte se k hnutí

Jděte na www.zeitgeistmovement.cz (www.thezeitgeistmovement.com) a pomozte nám vytvořit největší masové hnutí za společenskou změnu, jaké kdy svět viděl. Musíme se zmobilizovat a poukázat na zabudovanou zvrácenost v současném světovém socio-ekonomickém systému a na jedinné skutečně udržitelné řešení – vyhlásit všechny přírodní zdroje planety za společné dědictví pro všechny lidi a současně informovat každého o skutečném stavu technologií a jak můžeme být všichni svobodní, pokud bude svět namísto válčení spolupracovat.

Zájemci o on-line diskuzi se mohou zúčastnit veřejných setkání na Jitsi každé pondělí 21:30 (viz položka v hlavním menu „Připojte se“).

Můžete se aktivně podílet na veškerých aktivitách a projektech hnutí jako je činnost v organizačním, jazykovém, multimediálním či jiném týmu, což prakticky znamená podílení se na organizaci setkání, konferencí a přednášek pořádaných hnutím, dále na překladech a jazykových korekturách zajímavých filmových dokumentů a příruček, a v neposlední řadě na správě multimediálních platforem (webu, streamů, diskuzním fóru a sociálních sítí). Členové těchto týmů se pravidelně setkávají online.

Veškeré dotazy můžete rovněž směřovat i na naše regionální koordinátory a na informační centrum.

Skutečná revoluce je revoluce vědomí. Každý z nás se nejprve potřebuje zbavit onoho rozdělujícího, „materialistického“ nánosu, který nás učili považovat za pravdu.