Filmy Venus Project

The Choice is Ours | Volba je na nás | Roxanne Meadows & Joel Holt | Official Full Version | 2016

Oficiální internetové stránky pro filmovou sérii s další podrobnosti o dokumentu na adrese:
http://thechoiceisoursmovie.com

Oficiální adresa Projektu Venus: http://thevenusproject.com

The Choice is Ours | Volba je na nás | Roxanne Meadows & Joel Holt | části I a II | 2015

Oficiální internetové stránky pro filmovou sérii s další podrobnosti o dokumentu na adrese:
http://thechoiceisoursmovie.com

První část této třídílné dokumentární série zkoumá determinanty chování, aby  rozptýlilo mýtus o „lidské přirozenosti“ a ukazuje, jak prostředí formuje chování. Druhá část ilustruje, jak naše sociální struktury zachovávají naše hodnoty a chování, a ukazuje, že náš globální monetární systém je zastaralý a stále nestačí pokrýt potřeby většiny lidí. Třetí část, která má být uvolněna v tomto roce (2015), bude líčit vizi Projektu Venus vybudovat zcela nový svět od základů, kde se všichni mohou těšit vysoké životní úrovni, bez nevolnictví a dluhu, a zároveň ve kterém je chráněno životní prostředí.

Chceme poslat srdečné poděkování všem našim dárcům na Kickstarter a příznivcům Projektu Venus, který nám umožnil vyrobit části I a II „Volba je na nás“.

Zvláštní poděkování patří také LTI (Linguistic Team International) a mnoha lidem, kteří dobrovolně vytvořili vícejazyčné titulky, kde 30 z nich je nyní k dispozici! Chcete-li pomoci s překlady, přijďte na:
http://forum.linguisticteam.com

Oficiální adresa Projektu Venus: http://thevenusproject.com

Paradise or Oblivion | Ráj nebo zapomnění | Roxane Meadows | 2006

Tento dokument ukazuje příčiny poruchy systémových hodnot a škodlivých příznaků způsobených našim současným zavedeným systémem. Toto video prezentuje nový sociálně-ekonomický systém, který je aktualizován k dnešním znalostem a který představuje celoživotní práci sociálního inženýra, futuristy a průmyslového designéra Jacque Fresca, kterou nazývá Ekonomika založená na zdrojích (Resource Based Economy). Film popisuje, že je potřeba opustit zastaralé a neefektivní metody jako jsou politika, právo, podnikání nebo jiné “usazené” představy o lidských činnostech, a použít metody vědy, v kombinaci s vysokou technologií, pro uspokojení potřeb všech lidí na světě. Tento projekt není založen na názorech politické ani finanční elity nebo klamných mýtech tzv. demokracií, ale na zachování dynamické rovnováhy s planetou, která by mohla v konečném důsledku poskytnout hojnost pro všechny lidi. Ráj nebo zapomnění a The Venus Project zavádí diváka do vhodnějšího hodnotového systému, který by byl zapotřebí, aby se tato péče a holistický přístup mohli uskutečnit ve prospěch lidské civilizace. Tato alternativa překonává potřebu měnové báze, řízeného a na nedostatek orientovaného prostředí, které nacházíme dnes.

Future By Design | Budoucnost podle návrhu | William Gazecki | 2006

Film Future by Design ukazuje život a dalekosáhlou vizi Jacquea Fresca, který je v mnoha věcech moderní jako byl Leonardo Da Vinci. Jacque je samouk futurista, který sám sebe popisuje nejčastěji jako “praktického lékaře” nebo multikulturního studenta v mnoha vzájemně souvisejících oblastech. Jako plodný vědec, vynálezce, tvůrce a architekt věnoval většinu svého života redesignu celé naší kultury. Jako futurista je Jacque nejen konceptuální teoretik, ale je také inženýr a návrhář. Jeho kresby jsou důkazem novátorství a originality. Celý svůj život věnoval výzkumu proniknutí do podstaty věcí a inovací, vymýšlením vynálezů v různých měřítkách, které předpokládají použití inovativních technologií. Zatímco da Vinci potřeboval lepší materiály, Fresco postrádal přístup k sociálním a politickým zdrojům potřebným k uskutečnění svých největších myšlenek.