Peter Joseph: Ekonomická kalkulace v Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích

LINK_PDF_100x100

Ekonomická kalkulace v Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích

Peter Joseph
12. listopadu 2013
www.zeitgeistmovement.cz

Zhruba za posledních pět let hnutí Zeitgeist vydalo poměrně dost vzdělávacích médií s ohledem na to, co obhajuje. Křivka vzdělávání je poměrně intenzivní. Byla tu tendence zobecňovat s ohledem na to, jak věci skutečně technicky fungují.V první a ve druhé části jsou upřesněny vrozené nedostatky současného tržního modelu, pokud jde o důvod, proč potřebujeme změnu, spolu s vyhlídkou na řešení rozsáhlých problémů; zvýšit účinnost a vytvořit formu hojnosti, která by mohla uspokojit všechny lidské potřeby. V části 3 je ukázáno, jak tato nová společnost funguje v principu a na základních výpočtech.

Většina lidí na této planetě ví, že je něco hodně špatně se současnou socio-ekonomickou tradicí. Ale nevědí, jak přemýšlet o řešení, nebo přesněji, jak dospět k takovému řešení. Dokud na to nepoukážeme, tak se moc daleko nedostaneme.