Peter Joseph: Origins and Adaptations – Part III, Z-Day 2015, Berlin

Přednáška Petera Josepha z letošního Z-Day, který se konal 21. března 2015 v Berlíně, s názvem „Původ a adaptace – část III“, přináší opět další úhel pohledu, jenž výrazně přispívá k hlubšímu pochopení vzájemně provázaných ekonomických, společenských, psychologických, biologických a ekologických fenoménů. Opět prezentuje systémový přístup pro efektivní vyřešení problémů ve společnosti, který není a nemůže být vlastní současným politikům a ekonomům z již známého důvodu.

„… Všichni bychom si měli být dobře vědomi, že většina toho, co zažíváme v dnešním světě, od ekologického úpadku, nekonečné vládní obchodní korupce, vykořisťování lidí, trvalé chudoby, nekonečných válek, rostoucí nezaměstnanosti, dluhového kolapsu, až po poruchu hodnotového systému bylo předvídatelné. …“