Z-DAY ČR 2014: O přírodních zdrojích trochu jinak

V sobotu 7.6.2014 proběhla v klubu Biograf naše druhá letošní konference Z-DAY nesoucí název: „O přírodních zdrojích trochu jinak“, kde jsme se věnovali otázkám využívání přírodních zdrojů z pohledu alternativ a trvalé udržitelnosti, zabývali jsme se rozborem současného stavu našich obnovitelných a neobnovitelných zdrojů v lokálním i globálním měřítku:

Z-Day 2014 – Část 1/7 – Ing. Petr Ježek, Ph.D. – O vodě trochu jinak
07.06.2014

Hnutí Zeitgeist Česká republika pořádalo dne 7.6.2014 v klubu Biograf v Praze tzv. Z-Day, což je událost, která se koná každým rokem ve více než 40 zemích světa a jejímž smyslem je šířit informovanost o současném socioekonomickém systému a možném řešení problémů, kterými lidstvo trpí na všech úrovních. Zde je přednáška s názvem “O vodě trochu jinak”.

Voda jako přírodní zdroj, hrozby nepřirozeného koloběhu vody v ekonomickém kontextu a ochrana před nimi.

Anotace:

Vodní zdroje nesmí být jakkoli kontaminovány a to v rámci celého vodního cyklu, v němž je oslabován proces přirozené filtrace a revitalizace. Vodní srážky jako bezděčný nosič všeho, co se v atmosféře objeví a je vodou rozpustilelné či alespoň unášitelné. Voda je anomální skupenství, kdy její objem se nechová spojitě v závislosti na teplotě. Voda má schopnosti přejímat některé frekvence (např. biofrekvence včelího úlu), jež mají pozoruhodný dopad na lidské zdraví. Pitnou vodu je potřeba si za každou cenu bránit.

Z-Day 2014 – Část 2/7 – Denisa Tomášková – O permakultuře a efektivním návrhu sídel
7.6.2014

Hnutí Zeitgeist Česká republika pořádalo dne 7.6.2014 v klubu Biograf v Praze tzv. Z-Day, což je událost, která se koná každým rokem ve více než 40 zemích světa a jejímž smyslem je šířit informovanost o současném socioekonomickém systému a možném řešení problémů, kterými lidstvo trpí na všech úrovních. Zde je přednáška s názvem “O permakultuře a efektivním návrhu sídel”.

Anotace:

Permakultura vzešla z pozorování přírody. Příroda je velmi efektivní a měla miliardy let na to, aby optimalizovala procesy zachycování a uchovávání sluneční energie, která pohání celý zemský ekosystém. Nyní nám permakultura dává do ruky sadu designérských nástrojů, které – použijeme-li je dohromady – nám umožňují kreativně přetvořit naše životní prostředí, sídla i naše chování pro budoucnost s omezenými zdroji energie i surovin. Permakulturní etika a principy tak mohou napomoci i ke vzniku nových společenských struktur reflektujících lépe novou situaci.

Z-Day 2014 – Část 3/7 – Jakub Škoda – Projekt Venus
7.6.2014

Hnutí Zeitgeist Česká republika pořádalo dne 7.6.2014 v klubu Biograf v Praze tzv. Z-Day, což je událost, která se koná každým rokem ve více než 40 zemích světa a jejímž smyslem je šířit informovanost o současném socioekonomickém systému a možném řešení problémů, kterými lidstvo trpí na všech úrovních. Zde je přednáška s názvem “Projekt Venus”.

Anotace:

Prezentace životního příběhu pana Jacqua Fresca a základních myšlenek Projektu Venus, zabezpečení zdrojů energie pro globální mírovou civilizaci, úskalí technického a společenského vývoje, úvaha o digitálním systému správy zdrojů planety, poučení z kolapsů minulých civilizací a možnosti, které se před námi dnes otevírají.

Z-Day 2014 – Část 4/7 – Michal Mauser – Jak nasytit planetu
7.6.2014

Hnutí Zeitgeist Česká republika pořádalo dne 7.6.2014 v klubu Biograf v Praze tzv. Z-Day, což je událost, která se koná každým rokem ve více než 40 zemích světa a jejímž smyslem je šířit informovanost o současném socioekonomickém systému a možném řešení problémů, kterými lidstvo trpí na všech úrovních. Zde je přednáška s názvem “Jak nasytit planetu”.

Anotace:

Určitě jste už slyšeli ty katastrofické scénáře, že na Zemi je příliš mnoho lidí a brzy nám dojde jídlo i voda. Jsme tím masírováni ze všech stran, až někteří z nás, v tomto bezradném systému, pomalu získávají pocit, že jediným řešením bude muset být redukce populace. Začínají pomalu schvalovat nejen násilné sterilizace určitých skupin, ale dokonce i nutnost válečného konfliktu jako jakéhosi (absurdně) přírodního regulačního mechanismu. Je to opakovaná lež, která pro vás bude pravdou tak dlouho, dokud se nedozvíme o skutečném stavu dnešních technologií, ale hlavně o tom, jak monstrózně tento kapitalistický systém plýtvá zdroji planety …

Z-Day 2014 – Část 5/7 – Ing. Petr Taubinger – Od peněžního a měnového systému k Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích
aneb Od chaotické monetární správy zdrojů a neudržitelného růstu k inteligentní správě zdrojů a dynamické rovnováze
7.6.2014

Hnutí Zeitgeist Česká republika pořádalo dne 7.6.2014 v klubu Biograf v Praze tzv. Z-Day, což je událost, která se koná každým rokem ve více než 40 zemích světa a jejímž smyslem je šířit informovanost o současném socioekonomickém systému a možném řešení problémů, kterými lidstvo trpí na všech úrovních. Zde je přednáška s názvem “Od penežního a měnového systému k Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích aneb Od chaotické monetární správy zdrojů a neudržitelného růstu k inteligentní správě zdrojů a dynamické rovnováze”.

Anotace:

Žijeme ve společnosti, která je založená na myšlence neomezeného růstu. Neustále bezmyšlenkovitě nakupujeme a konzumujeme, aniž bychom se na chvíli zastavili a uvědomili si, co to vlastně děláme. Přitom je snad všem nadmíru jasné, k čemu všemu to vede. Je potřeba si odpovědět na zásadní otázku: Jak jsme se do tohoto stavu dostali? Pro pochopení a odpověď musíme znát alespoň něco trochu z historie a částečné znalosti přírodních zákonů ve vzájemných souvislostech. Toto jsou základní předpoklady (podmínka nutná nikoli postačující) pro přežití naší civilizace. Bez pochopení principů, jak funguje současný socioekonomický systém VE SVÉM JÁDRU, který pochází z dob, kdy nedostatek byl přirozeným fenoménem a který se vytvářel stovky až tisíce let po mnoho a mnoho generací, se daleko nedostaneme. Tento systém ve své době plnil svoji funkci dobře až do doby, kdy se udála zásádní věc, od které se svět začal výrazně měnit. Tato událost se stala zhruba před 250 lety. V dalším části se budu věnovat otázce, čím je možné tento zastaralý systém nahradit a co to pro nás jako lidstvo může znamenat, pokud se pro to rozhodneme.

Z-Day 2014 – Část 6/7 – Jaromír Fiedler – Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích
7.6.2014

Hnutí Zeitgeist Česká republika pořádalo dne 7.6.2014 v klubu Biograf v Praze tzv. Z-Day, což je událost, která se koná každým rokem ve více než 40 zemích světa a jejímž smyslem je šířit informovanost o současném socioekonomickém systému a možném řešení problémů, kterými lidstvo trpí na všech úrovních. Zde je přednáška s názvem “Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích”.

Anotace:

Přednáška představí koncept Ekonomiky založené na přírodních zákonech a zdrojích, jehož prosazení a zavedení do společnosti je cílem hnutí Zeitgeist. Přednáška ukáže základní principy, nástroje a řešení procesů v tomto konceptu. Jde o revoluční koncept, který umožní udržitelný chod naší civilizace s efektivním zacházením se zdroji naší planety.

Z-Day 2014 – Část 7/7 – Závěrečné otázky a odpovědi
7.6.2014

Hnutí Zeitgeist Česká republika pořádalo dne 7.6.2014 v klubu Biograf v Praze tzv. Z-Day, což je událost, která se koná každým rokem ve více než 40 zemích světa a jejímž smyslem je šířit informovanost o současném socioekonomickém systému a možném řešení problémů, kterými lidstvo trpí na všech úrovních.

Anotace:

Do konferencí neodmyslitelně patří prostor určený pro otázky a odpovědi. Tomuto bylo věnováno času tak akorát, kdy si hosté odnesli věříme dostatek uspokojivých odpovědí. Jelikož vše sdílíme také na internetu, počítáme samozřejmě i s případným zapojením ostatních. V tom případě využijte některý z uvedených kontaktů.