Setkání tří koncepcí v Třemošnici

Mladotický mlýn u Třemošnice se stal v posledních srpnových dnech místem setkání představitelů tří různých návrhů koncepce pro společensko-ekonomickou změnu:

  • Návrh o.s. Reforma společnosti – SES (stabilní ekonomický systém)
  • Návrh o.s. PROMĚNA – finanční systém Volník s aplikovaným základním nepodmíněným příjmem
  • Návrh hnutí Zeitgeist – Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích

Cílem setkání bylo najít společné prvky těchto koncepcí a možnosti vzájemné spolupráce při jejich realizaci. Setkání bylo očekáváno s nadějí a zároveň s velkým napětím – najdou tito tři společnou řeč, anebo se vzájemně úplně rozhádají?

Již v době odborné přípravy na tuto akci, kdy se jednotlivé „subjekty“ vzájemně seznamovaly se svými návrhy, byla znát velká zodpovědnost všech účastníků. Při úvodních prezentacích vynikly přednosti jednotlivých navržených systémů:

  • Jednoduchost, vyváženost a svoboda jako typické vlastnosti finančního systému Volník s aplikovaným základním nepodmíněným příjmem, který je snadno pochopitelný i pro laiky a jeho nastartování může probíhat souběžně se stávajícím systémem jakéhokoli státu.
  • Komplexnost a propracovanost systému SES, který pouze vytváří mantinely pro rozvoj společnosti ve všech jejích oblastech a konkrétní podoba ekonomiky je pak závislá na aktivitě občanů.

Peníze v historii dobře posloužily k rozvoji všech oblastí lidské aktivity, ale nyní, zejména v současné podobě úrokové ekonomiky, se postupně stávají naopak brzdou dalšího vývoje. Jejich používání vytváří z hlediska trvalé udržitelnosti chybné motivace, způsobuje drancování přírodních zdrojů planety, všeobecné plýtvání atd. Oba výše prezentované systémy odstraňují úročení peněz a jejich multiplikaci, což je v současné době zrůdnou podstatou úpadku nejen ekonomiky, ale i mezilidských vztahů ve společnosti. Podle výše uvedených prvních dvou návrhů má být penězům ponechána pouze jejich původní funkce směny za zboží a služby.

Zvláštní kapitolu pak vytvořil návrh hnutí Zeitgeist, který úplně odstraňuje ze společnosti peníze na základě poznání, že peníze v jakékoli podobě již nejsou ve společnosti vůbec potřeba. Objevování nových technologií v různých oblastech života, jejich aplikace do praxe a současný pokrok ve výpočetní technice nám již umožňuje opustit složitý a neefektivní finanční systém a vydat se cestou k jednoduchosti a efektivnosti.

Účastníci se shodli, že technicky je možné odstranit peníze již nyní, brání tomu jen překážky vytvořené lidským myšlením, tj. setrvačnost, ulpívání na přežitém socio-ekonomickém modelu a sobeckých zájmech.

Veliká pozornost byla věnována tomu, jak “nastartovat” přechodné období ke změně systému. Jednou z možných cest je dočasné zavedení bezúročné ekonomiky, než se peníze zruší úplně. Jinou možností je přímý přechod na bezpeněžní systém, ale to vyžaduje společný postup ve všech zemích světa současně.

Nové systémy nelze lidem vnucovat, je nutno je ke změnám motivovat šířením osvěty a vyčkat, než vznikne dostatečně početná skupina občanů, která principy změny pochopí a přijme je za své. K tomu může výraznou měrou přispět vysílání Svobodného vysílače CS a dalších svobodných médií.

Účastníci se dále shodli na podpoře návrhu zákona o obecném referendu, které by pomohlo otevřít prostor volnému toku informací ve sdělovacích prostředcích.

Rozpravy trvaly dlouho do noci a neměly konce. Již bylo jasné, že cesta ke společnému řešení je nalezena. Nadále se budou už jen tříbit formy společného postupu. Druhý den dopoledne otevřená debata pokračovala a byly z ní pořizovány záznamy. Setkání uspořádal Svobodný vysílač CS, který bude postupně některé záznamy uveřejňovat a komentovat dosaženou shodu. Zúčastnění se dohodli, že vytvoří společný informační prostor pro libovolný počet subjektů pod hlavičkou Svobodný vysílač CS.

Jasně se ukázalo, že kde je vůle, tam je i cesta.