Peter Joseph: O iluzi bohatství, strukturálním násilí a strachu z pravdy

Peter Joseph o iluzi bohatství, strukturálním násilí a strachu z pravdy
24.9.2014

Slovník definuje Zeitgeist jako obecně intelektuální, morální a kulturní klima své doby. A přestože 21. století rozdělilo lidstvo do mnoha roztříštěných částí, je zde nevyhnutelná potřeba sjednotit se, abychom zajistili budoucnost našemu druhu. A právě s touto myšlenkou se zrodilo hnutí Zeitgeist. Jako kolektivní volání po zpochybnění globálního statusu quo.

4. října v Los Angeles organizace hostila již 4. výroční Zeitgeist Media Festival, který tradičně svedl dohromady umělce, aktivisty a hudebníky, kteří nadšeně přijímají řešení světových problémů, jimž čelíme.