Petr Taubinger: Úvod do ekonomické kalkulace v Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích

ÚVOD DO EKONOMICKÉ KALKULACE
V EKONOMICE ZALOŽENÉ NA PŘÍRODNÍCH ZÁKONECH / ZDROJÍCH

Ing. Petr Taubinger
16. prosince 2014
www.zeitgeistmovement.cz

Většina lidí na této planetě ví, že je něco hodně špatně se současnou socio-ekonomickou tradicí. Nevědí ale, jak přemýšlet o řešení, nebo přesněji, jak dospět k takovému řešení.

V první a ve druhé části jsou velmi stručně naznačeny vrozené nedostatky současného tržního modelu, pokud jde o důvod, proč potřebujeme změnu, spolu s vyhlídkou na řešení rozsáhlých problémů: Zvýšit účinnost a vytvořit formu hojnosti, která by mohla uspokojit všechny lidské potřeby. V části 3 je ukázáno, jak tato nová společnost funguje v principu a na základních výpočtech.