Z-Day 2015, Zlín, Česká republika

Z-Day 2015 | „Upoutávka“

Účelem „Zeitgeist Day“ (zkráceně Z-Day / den Hnutí Zeitgeist) je, prostřednictvím veřejných akcí, počínaje jednoduchými prezentacemi DVD a interaktivními přednáškami konče, zvýšit povědomí široké veřejnosti o svých aktivitách, respektive tématech, kterými se hnutí intenzivně zabývá. O tématech přímo souvisejících s neudržitelností současného zastaralého socioekonomického systému a ruku v ruce s tím také návrhem vědecky opakovaně ověřitelným řešením v podobě Ekonomiky založené na přírodních zákonech / zdrojích.

Z-Day 2015 | Část 1/5 | Ján Greguš: „O čem je Hnutí Zeitgeist“

Krátké představení Hnutí Zeitgeist, rozebrání skutečných příčin problémů se kterými se potýká lidská populace, návrhy na řešení těchto problémů. Na závěr krátké zamyšlení na lidskou povahou, svobodou ducha a inspirace k zamyšlení i činnosti.

Z-Day 2015 | Část 2/5 | Petr Ježek: „O toxicitě peněz v přímých souvislostech“

Směnný prostředek, uchovatel hodnoty, měrná jednotka. Která z těchto tří funkcí peněz je dnes relevantní? Toxicita peněz je způsobena naším patologickým vztahem k penězům a vlastnictví vůbec. Zaujetí penězi deformuje žebříček životních hodnot, ničí mezilidské vztahy, včetně rodiny, neúměrně vyčerpává přírodní zdroje a devastuje životní prostředí.

Z-Day 2015 | Část 3/5 | Petr Taubinger: „Úvod do ekonomické kalkulace v Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích“

Většina lidí na této planetě ví, že je něco hodně špatně se současnou socio-ekonomickou tradicí. Nevědí ale, jak přemýšlet o řešení, nebo přesněji, jak dospět k takovému řešení.

Z-Day 2015 | Část 4/5 | Michal Mauser: „Možnosti spolupráce v oblasti Open Source“

Přednáška pojednává o principech, licencích a příkladech, na kterých stojí open-source a svobodný software a které by pro svou transparentnost a efektivitu měly být aplikovány na většinu odvětví včetně rozhodovacích procesů a řízení celé společnosti. V přednášce je také navrhnuto několik kroků, které můžeme podniknout již dnes k podpoře tohoto smýšlení.

Z-Day 2015 | Část 5/5 | Závěr: „Otázky a odpovědi se Svobodným vysílačem CS“

Vše, na co jste se chtěli zeptat Hnutí Zeitgeist ve dvou závěrečných hodinách. Více na www.interforum.cz (Hnutí Zeitgeist a téma Hnutí Zeitgeist pod rádiem Svobodný vysílač CS).