Oznámení ohledně referenda

Sobota, 27. června 2015

Oznámení řeckého „chapteru“ Hnutí Zeitgeist ohledně řeckého referenda

Řecký „chapter“ Hnutí Zeitgeist cítí potřebu oslovit řeckou společnost ohledně otázky nastolené dne 26.6.2015, což je referendum o přijetí nebo odmítnutí návrhů předložených našimi evropskými partnery. Obvykle takováto prohlášení neděláme, poněvadž jsme přesvědčeni, že problémy tohoto socioekonomického systému přesahují všechny národy a to platí i pro řešení, jež jako hnutí navrhujeme a které jsou komplexnější povahy. Přesto, vzhledem ke skutečnosti, že by to mohl být historický moment jak pro Řecko, tak i pro Evropu a zbytek světa, rozhodli jsme se učinit veřejné prohlášení vědomi si velmi dobře toho, že můžeme být v budoucnu souzeni pro toto naše rozhodnutí.

Než půjdeme do specifik, existují některé věci, jež si musíme ujasnit. Řecký lid je povolán hlasovat ohledně záležitosti, která do této chvíle (27.6.2015 14:30) stále ještě není jasná; dokumenty tohoto návrhu (a protinávrhu řecké vlády) nebyly dosud zveřejněny. Řekové byli rovněž vyzváni k hlasování v referendu ohledně záležitosti, která je vysoce technické povahy, a to jak bez vytvoření řádného ekonomického zázemí, tak i bez dostatečných informací ohledně specifik výše uvedeného návrhu.

Proto si myslíme, že aby takové referendum mělo smysl, jsou velmi důležité, ne-li přímo nezbytné, následující body:

  1. Zveřejnění dokumentů obou návrhů.
  2. Všechny údaje musí být zveřejněny na veřejné doméně, nebo alespoň pod licencí Creative Commons (reference Share Alike).
  3. Řekům musí být poskytnuta lhůta, pro dovzdělání se ohledně některých základních ekonomických pojmů.

Zatímco první dva body jsou poměrně snadné, třetí je něco, co vyžaduje hodně času a úsilí a pro Hnutí Zeitgeist je to jedna z nejvyšších priorit. Od svého vzniku v roce 2008, hnutí demonstrovalo, že koncept „dluhu“, není pouze výsledkem „špatného managementu“, nebo skutečnosti, že „jsme přesáhli naše možnosti“, nebo že „existuje tajná společnost, která řídí politiky, jenž uměle navýšili dluh“. Dluh je vytvořen (prakticky v každé ekonomice) bez ohledu na její průmysl, morálku politiků, bez ohledu na politickou ideologii a zákony kteréhokoli národa. Jednoduchý pohled na veřejný dluh Japonska, Německa nebo USA, které jsou obecně považovány za úspěšné ekonomické modely, dokazuje tento bod. [1]

Proto vyzýváme každého, aby si do neděle 5.7.2015 (den voleb) alespoň něco přečetl o makroekonomii z důvodu pochopení konceptu dluhu a jak je vytvořen, stejně jako o jiných běžných ekonomických pojmech, jako je HDP, ekonomický růst atd. Cítíme, že toto vzdělávání je důležité proto, aby se lidé ptali sami sebe, zda tyto pojmy mají co do činění s udržitelností a prosperitou lidského rodu stejně jako s cílem reálné ekonomiky, která má řešit problém nedostatku přírodních zdrojů. [2]

Několik skupin, „think tanků“, nevládních organizací atd. (např. Positive Money) již začaly ekonomickou gramotnost, což znamená vzdělávat veřejnost v ekonomických záležitostech. Formální dokument Bank of England připouští některé z věcí, které jsme uvedli výše. [3]

V tomto oznámení se pokusíme shrnout nejjednodušším možným způsobem vše, co jsme právě sdělili, s cílem:

  1. Získat lidi zapojené v ekonomických záležitostech vzhledem k tomu, že se jedná o věc, která se týká nás všech.
  2. Podpořit ekonomickou gramotnost.
  3. Mít tak informované lidi, jak je to jen možné, aby mohli v referendu učinit informované rozhodnutí.

Předmětné návrhy, ať už bychom s nimi souhlasili, nebo ne, v první řadě neznamenají pomoc zlepšit společnost, ale ekonomiku, jako je hospodářský růst a snížení dluhu.

Dluh není ani „ostudou“ ani není „nelegální“, jak to charakterizoval „Committee of Truth for the Greek Debt“ (Výbor pro pravdu ohledně řeckého dluhu). Přijmeme-li tyto podmínky, tak v podstatě říkáme, že existuje forma dluhu, která je morální a legální.

Pojďme ale prozkoumat, jak se dluh / peníze vytvářejí. Každá centrální banka (v případě evropských zemí je to Evropská centrální banka) vytváří peníze z ničeho a „půjčuje“ je vládám s očekáváním, že získá původní částku zpět včetně úroků. Výměnou vydává vláda dluhopisy, což je v podstatě slib, že úvěr bude splacen a jenž mají stejnou hodnotu, jako je částka, která byla zapůjčená a navýšená o úroky. Takže, vláda si půjčuje jen původní částku, ale je od ní požadováno, aby vrátila zpět nejenom ji, ale i úroky. Dodatečná částka pochází z daní. Ale pokud existuje v oběhu pouze původní množství peněz (takzvaný „kapitál“), odkud se vezmou peníze na zaplacení úroku? Odpovědí je, že nikde, protože dlužná částka je větší, než je množství peněz v oběhu. Toto je důvod, proč národy, jenž jsou údajně příklady správného hospodaření a průmyslové účinnosti, jako je Japonsko nebo Německo, mají mnohem větší dluh než Řecko. [1] V tomto ohledu vnímá Hnutí Zeitgeist koncept dluhu jako iracionální a uznává potřebu pro jeho odstranění.

Dále je zde otázka ekonomického růstu. Jako hnutí jsme ukázali, že růst znamená z ekonomického hlediska zvýšení HDP. [4] HDP je celkové množství zboží a služeb, jež bylo zakoupeno, vynásobením jejich hodnotou. Standardní ekonomické učebnice uvádějí, že HDP nezahrnuje různé závažné faktory, jako je životní prostředí, kvalitu zboží, veřejný sektor, vlastní výrobu a spotřebu, pracovní sílu, která produkuje dané zboží atd.

Ve věci HDP je mnoho nedostatků, jako např. když si někdo vezme za manželku hospodyni, HDP se okamžitě sníží, protože služba, která je zařazena do seznamu HDP již neplatí, jelikož je nyní prováděná zdarma. V tomto smyslu bychom mohli jako extrémní příklad přijmout zákon, jenž předpokládá, že všichni mají hospodyni a HDP by okamžitě stouplo!

Nakonec zde máme nástroj vydírání (dluhu) a nástroj, který podněcuje víru (v HDP / Ekonomický růst), jež může být tvarovaná podle potřeby a na níž závisí financování jakékoli dané země, aby mohl být dluh údajně splacen. Takže v podstatě hrajeme hru, ve které nemůžeme nikdy vyhrát.

Naši věřitelé použili nástroj dluhu, aby nás za posledních 5 let přesvědčili o nutnosti úsporných opatření. A nyní se stejný nástroj používá k prosazení opatření, které je v rozporu s rozhodnutím vlády a řeckého lidu.

Ať už by byl výsledek referenda jakýkoli, řecká společnost, a ve skutečnosti jakákoli společnost, se nedočká „lepších“ dnů, pokud nebudeme jednotní v otázce odstranění měnového systému jakýmkoli nenásilným způsobem. Máme na mysli „monetární systém“, nikoli „kapitalistický systém“, protože tento termín zahrnuje také socialismus, komunismus (alespoň tak to bylo zavedeno ve 20. století) a fašismus. Nyní již máme technologické nástroje a pracovní sílu postavit jiný ekonomický model. Takovým modelem je návrh Hnutí Zeitgeist; společnost na bázi přírodních zdrojů a přírodních zákonů (NLRBE). [5]

A nyní nastal čas jej požadovat. Bude to vyžadovat postupné opouštění měnového systému, a to je cíl, ke kterému jsme plně odhodláni.

[1] Global Debt Clock

[2] Moderní Makroekonomie

[3] Čtvrtletní buletin Bank of England

[4] Diomedes Skalestes – Problémy HDP

[5] NLRBE

Text tohoto prohlášení v originále si můžete přečíst zde:
http://www.tzm.gr/referendum-announcement/