Přípravy na “Virtual Z-Day Čr 2016”

Stejně jako léta předchozí, tak samozřejmě i rok tento, pro Vás připravujeme přednáškový den Z-Day, prostřednictvím kterého Vás seznámíme s činností Hnutí, respektive se společensky prospěšnými projekty jeho členů, příznivců, sympatizantů, popřípadě dalších skupin a/nebo samostatných aktivistů sdílejících společný nebo související myšlenkový tok.

Letošní provedení bude poněkud jiné, úspornější, přes to však kvalitativně obdobně rozmanité, jako jsou provedení běžná, na která jsou mnozí z Vás zvyklí. Konkrétně se neponese v duchu velké akce, nýbrž akce spíše klidnějšího a značně méně technicky náročného charakteru. Méně technicky, za to však více časově, neboť kvalitativní práce bývá pracnější, avšak s jinými výsledky.

Běžný Z-Day spočívá v objednání a pronájmu prostoru – sálu, kina, restaurace apod., projednání možné účasti a přednášek jednotlivých hostů, oznámení termínu konání, technického zajištění, pozvání veřejnosti, uskutečnění celé akce a v neposlední řadě samozřejmě zpracování veškerých záznamů včetně následného zveřejnění, pod licencí CC-BY 4.0, na internetu, což zabere velice mnoho času, úsilí a mnohdy i nervů všech zúčastněných stran. No a také nemalé náklady.

Z-Day virtuální funguje odlišně. Jednotlivé přednášky hostů se předtočí v prostorech menších, možno v jimi preferovaných lokalitách (pokud z jakéhokoli důvodu hosté nemohou, navštívíme je my), záznamy patřičně upraví tak, aby odpovídaly jak požadavkům přednášejících, tak účelům Hnutí, tyto následně spojí do jednoho celku – dokumentu, všemi schválí a teprve poté zfinalizují a použijí. Z-Day jako takový samozřejmě proběhne, ovšem hosté na něm již nebudou vystupovat u pultu, což, mimo jiné, znamená odpadnutí případných vyřčených nepřesností, trémy, eventuálních technických potíží apod., ale zároveň také jinak bezpodmínečně nutného použití často, a to v tom lepším případě, zapůjčované techniky typu mikrofony, projektory, reproduktory, časovače, počítače atd. Zkrátka Virtual Z-Day vyjadřuje pozvání všech ve videu vystupujících hostů – přednášejících a veřejnosti na již hotový záznam, kdy po jeho skončení následuje závěr, v rámci kterého probíhá již živá debata, respektive otázky a odpovědi, v čemž je na rozdíl od pozdějšího zveřejnění celého záznamu na internetu ona kulturně-osobní přidaná hodnota. A přesně v tomto duchu se uskuteční letošní Z-Day ČR 2016, na který Vás ještě, společně s programem, pozveme.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte, třeba transparentně prostřednictvím interFóra ZDE.