Peter Joseph: Where We Go From Here, Z-Day 2016, Atény

Tato přednáška vzdává poctu americkému aktivistovi za lidská práva Dr. Martinu Lutheru Kingovi Juniorovi a jeho poslední knize „Kam jdeme: Chaos nebo společenství?“ V této práci rozšiřuje Dr. King kontext občanských práv, jenž je velmi významný pro americkou kulturu a americkou historii (a nejenom pro ni). Od snahy zmírnit zmatek koloniálního otroctví, jež  mělo dopad na rasové vztahy v Americe, upozorňuje na strukturu, která toto otroctví vytvořila – na samotný kapitalismus. A zatímco kniha popisuje, jak tržní struktura, která narušuje kulturu, rozkládá morální integritu, je v základu antisociální a neudržitelná, hlavním tématem této práce bylo zrušení chudoby. King viděl implementaci univerzálního garantovaného příjmu jako prvního kroku k rekonstrukci společnosti.
Přednáška dále obsahuje řadů příkladů – vědeckých studií (výzkumů) – které jednoznačně a z více stran ukazují ke kořenu (společnému jmenovateli) problémů, ve kterých se topí celá lidská společnost. …
Tuto analytickou přednášku velmi doporučujeme shlédnout v celém kontextu: