Hnutí Zeitgeist jako nezisková organizace 501c3

Od června 2016, je Hnutí Zeitgeist (The Zeitgeist Movement – TZM) neziskovou organizací evidovanou na základě lagislativy Spojených států pod číslem 501c3 pro podporu důležitých administrativních úkolů. Díky této od daní osvobozené instituce se sídlem v Kalifornii, které předsedají kmenoví členové pobočky TZM v Los Angeles, je umožněno přijímat dary odečitatelné z daní a umožnit TZM získat snížené obchodní sazby. Přidělování darovaných prostředků zahrnuje financování práce na webových stránkách (pokrývající administrativní poplatky a poplatky za hosting), rozvoj a podporu globálních akcí [například Zeitgeist Media Festivalu a Zeitgeist Day (Z-Day)], rozšiřující se práci s veřejností, společně s celkovým mediálním dosahem, včetně lepších strategií sociálních sítí. Rovněž usilujeme o vytvoření lepší komunikační infrastruktury podpory pobočkám při současném zajištění spolehlivých vedoucích projektů jako průvodců dobrovolníkům.

Adresa pro dary: http://thezeitgeistmovement.com/support

Pokud má někdo k tomuto nějaké otázky či obavy, kontaktujte nás.

Co je Hnutí Zeitgeist (The Zeitgeist Movement – TZM)?

Hnutí Zeitgeist (The Zeitgeist Movement – TZM) je globální aktivistická skupina pro udržitelnost pracující na tom, aby se svět sjednotil za společným cílem zachování života druhů na této planetě, a to dříve, než bude příliš pozdě. Rozvratné pojmy, jako jsou národy, vlády, rasy, politické strany, náboženství, vyznání nebo třídy z pohledu Hnutí nejsou dále relevantní. Uvědomujeme si, že svět je jeden systém a lidský druh je singulární jednotka sdílející společnou domovinu s ostatními druhy.

http://www.zeitgeistmovement.cz