Peter Joseph Interview BoomBust RT

Peter Joseph
The New Human Rights Movement
Reinventing the Economy to End Oppression

Peter Joseph
Hnutí za nová lidská práva
Znovuobjevení ekonomiky k ukončení útlaku

Hodnocení: Robert Fantina

„Jedná se o knihu pro každého, kdo někdy zpochybnil platnost “války proti drogám”, “války proti chudobě” nebo jakéhokoli jiného vládního pokusu vyřešit společenské neštěstí …“

Navzdory snahám vlád, nevládních organizací, náboženských skupin a dalších organizací zmírňovat problémy kriminality, chudoby a dalších nesčetných společenských nepořádků, tyto nadále přetrvávají a spíše rostou než by se zmenšovaly. Bezpočet miliard dolarů bylo vynaloženo s minimálními výsledky, pokud vůbec byly nějaké.

The New Human Right MovementV knize The New Human Rights Movement – Reinventing the Economy to End Oppression (Hnutí za nová lidská práva: Znovuobjevení ekonomiky k ukončení útlaku) Peter Joseph nabízí revoluční a myšlení-provokující vysvětlení, proč tomu tak je. Jednoduše řečeno, tyto společenské problémy nelze vyřešit, dokud nebudou nejprve rozpoznány základní systémové problémy, které je způsobují, a teprve pak řešeny. Avšak toto není v zájmu světových vůdců s velkou mocí a vlivem.

V této knize je v jasných a překvapivých podrobnostech popsána pravá povaha kapitalistického systému, která odměňuje bohaté, stehně tak jako penalizuje chudou a pracující třídu. Je vysvětleno umělé vytváření peněz, ze kterého opět těží pouze ti, kteří jej ovládají. Je popsána propagandistická snaha těch, kteří jsou pod kontrolou a přesvědčují obyvatele o slávě „svobodného trhu“ k vlastní škodě.

Jak Peter Joseph vysvětluje na dobře prozkoumaných a pečlivě zdokumentovaných skutečnostech, není to nový fenomén. Spíše pochází z období takzvané neolitické revoluce – přechodu od kočovné společnosti lovců a sběračů ke společnosti založené na zemědělství a trvalém osídlení. Právě s tímto sociálním přechodem se zrodil třídní systém, jak ho známe dnes.

Protože tradice kapitalismu a obecné přijetí oddělené populace – oddělení těch co „mají“ od těch co „nemají“ – jsou koncepty tak zakořeněné, jsou zřídkakdy zpochybňovány. V této knize Peter Joseph klade otázky a dospívá k překvapivým závěrům.

S využitím historických skutečností a děl ekonomů a filosofů přináší pan Joseph čtěnáři logicky četná propojení kapitalismu, základů mnoha společenských zel, rasismu, třídního rozdělení, válek, zločinu, chudoby, odcizení, deprese apod.

Jedná se o knihu pro každého, kdo někdy zpochybnil platnost „boje proti drogám“, „boje proti chudobě“ nebo jakéhokoli jiného vládního pokusu vyřešit společenské neštěstí a přemýšlel, proč s tak velkým množstvím času a vynaložených peněz na tyto „boje“ hladina užívání drog zůstává, úroveň chudoby se zvyšuje, kriminalita ve městech pokračuje, imperiální války expandují a jakýkoli jiný cílový problém, údajně řešený, nekončí.

Autor vysvětluje, že ukončení těchto problémů není v zájmu kapitalismu; pro-ziskové věznice potřebuje víc vězňů, chudí musí zůstat chudí, aby pracovali za nízké mzdy, výrobci zbraní potřebují válku, aby jejich výrobky mohly být prodány vládám po celém světě a aby těch málo mohlo těžit na úkor mnoha.

Peter Joseph, zakladatel a prezident hnutí Zeitgeist, není prorokem zkázy; zatímco jasně vysvětluje mnohé výzvy moderního života, z nichž většina má své základy ve filozofii tisíce let, nabízí konkrétní kroky, které je možné přijmout ke zmírnění všech problémů, jenž kapitalismus vytváří.

Hnutí za nová lidská práva: Znovuobjevení ekonomiky k ukončení útlaku, je kniha naší doby a kniha, která by se měla číst na každé univerzitě prvního světa. Studenti, možná poprvé, budou muset zpochybňovat tolik předpokladů, se kterými dospěli. To umožní budoucím vůdcům vyjít z tradičních rolí, které zjevně nefungují.

Vysokoškolští studenti třetího světa budou mít rovněž z knihy prospěch, protože se dozvědí o základech systémů, které uvrhly národy do chudoby. Ze smutné zkušenosti se mohou dovědět, že zahraniční pomoc vždy přichází s navzájem propojenými provazy, které, pokud je prohlédnete celé, zjistíte, že mají na konci oprátku. Tato kniha vysvětluje, proč to tak je a jak se to může změnit.

Tato kniha je fascinující četba a životně důležitá pro každého, kdo je unavený ze stávajícího stavu společnosti (status quo) snažíce se pochopit, proč je tak zabedněná a chce s tím něco udělat.

________________________________________

Robert Fantina je autorem knihy Empire, Racism and Genocide: A History of U.S. Foreign Policy (Impérium, rasismus a genocida: Historie zahraniční politiky USA). Jeho články o zahraniční politice, které se nejčastěji týkaly Izraele a Palestiny, se objevily na takových místech jako Counterpunch a WarIsaCrime.org.