Gravitační konstanta

Na internetu jsem narazil na článek, s názvem „Temná hmota je absurdita vesmíru vytvořená chybnými výpočty fyziků“ od autora jménem Ing. Jiří Muladi. Než budete pokračovat v tomto textu, článek si nejprve přečtěte. Autor zde vychloubačným arogantním způsobem napadá fyziky od roku 1933 ohledně údajné chyby ve výpočtech namísto toho, aby si sám překontroloval své předpoklady a myšlenkový postup. Podle něj mají všechna vesmírná tělesa přibližně šestkrát (přesně 2PÍ krát) větší hmotnost, takže díky tomu není nutné zvažovat ve vesmíru přítomnost temné hmoty. V závěru článku nabízí svůj jednoduchý matematický „důkaz“, ve kterém hned v úvodu přeformuloval Třetí Keplerův zákon, který popisuje jako vztah mezi velikostí drah a dobou oběhu planet kolem Slunce namísto vztahu mezi velikostí hlavních poloos a dobou oběhu. Rovněž si zřejmě neuvědomil, že tělesa obíhají obecně po eliptických drahách nikoli po kruhových. Ve svém „důkazu“ pracuje s kruhovou oběžnou dráhou a do Třetího Keplerova zákona namísto poloměru zavádí délku dráhy, což je poloměr vynásobený konstantou 2PÍ. Tvrdí, že Třetí Keplerův zákon musí být rozšířen právě o tuto konstantu 2PÍ. …