Průmyslová revoluce 4.0

Průmyslová revoluce 4.0

Charakteristika

 1. Není to pouze robotizace, ale systém komplexních senzorických systémů mapující kterýkoliv aspekt společnosti.
 2. Využití datových systémů, které modelují všechny toky probíhající ve výrobě, spotřebě, zdravotnictví, výzkumu atd.
 3. Redukce masové průmyslové výroby a nástup individualizované produkce.
 4. Zavádění kognitivních robotů schopných přizpůsobit se téměř jakékoli výrobě.
 5. Aplikují se nové materiály, které radikálně mění vlastnosti výrobků.
 6. Umělá inteligence přebírá řízení infrastruktury společnosti.
 7. Robotika se netýká pouze výroby, ale většiny profesí, kde nejde pouze o spolupráci s robotem ale o náhradu lidské práce tímto robotem.
 8. Všechny analýzy ukazují na velmi rychlý proces, který proběhne v rámci jedné dekády.
 9. Systémy typu SMART – například SMART Energy, SMART Transport, SMART Education, SMART Health, SMART Cities – změní strukturu osídlení, volného času, práce a jiných činností.
 10. Nastupuje sdílená ekonomika.

Toto vše vede k radikálnímu snížení potřeby objemu zboží a služeb na trhu, což dále vede k optimalizaci zaměstnanosti – přesněji k její redukci.

Příklady

 • Již existuje robotický překladač s umělou inteligencí, který vytváří dokonalejší slovní spojení než překladatelé nemluvě o rychlosti překladu.
 • V oblasti práva již umělá inteligence vyhodnocuje právní smlouvy.
 • Příjem a výpovědi pracovníku již také hodnotí umělá inteligence.
 • Mercedes už dnes má připravenou výrobu na 20% svých vozů jako autonomních. Čeká se pouze na legislativu, která podle směrnic EU musí přijít do 2 let.
 • Autonomní vozidla – vozidla bez řidiče – budou do roku 2030 tvořit až 50% produkce.
 • Optimalizace dopravy – Brno za 2 roky provozování systému SMART ušetřilo 18 milionů korun českých, které investovali do zkvalitnění MHD.

Některá fakta o stavu společnosti v současném systému

 • 80 % lidí žije od výplaty k výplatě, 49% američanů nemá ani 400 dolarů na jednorázový výdaj.
 • Radikální pokles potřeby práce v celé společnosti. Co s lidmi, kteří nebudou potřeba v pracovním procesu?
 • Strategie nepodmíněného příjmu: Stačí pouze 30% sumy vyprodukované v šedé a černé ekonomice – v Evropě je to 12 bilionů EUR ročně = 1/3 EP – aby každý evropan dostal 710 EUR nepodmíněného základního příjmu měsíčně. Šedá a černá ekonomika je od roku 2015 zahrnuta do HDP, čímž se nepřímo dalo najevo její tolerování.
 • V USA za posledních 5 let ztratilo zaměstnání 6 milionů lidí v důsledku nasazení robotických systémů, následkem čehož vzniklo pouze 1,2 milionů nových pracovních míst, kde 15 až 20% jsou špičkoví kreativní pracovníci a 80% tvoří lidé pro pomocné práce robotizovaným technologiím s velmi nízkou mzdou.
 • Ze studie MIT, Oxford a dalších vyplývá, že v průběhu 10 až 15 let zmizí až 75% všech pracovních míst, které dnes existují a vytvoření pouhých 15% nových míst, z nichž většina je s nižší mzdou.
 • Německý industriální svaz počítá, že do roku 2020 zmizí v Německu 2,5 milionů pracovních míst.
 • V ČR se počítá s tím, že se do roku 2030 dotkne robotizace přibližně 50% české společnosti a povede k zániku cca 400 tisíc pracovních míst a vytvoření pouhých 30 tisíc nových míst.
 • Studie o vysychání planety tvrdí, že do 15 let se Severní Afrika, Blízký a Střední východ změní v savanu, což povede k migraci 60 až 100 milionů lidí, což je 20% EU.
 • 20% současné produkce automobilového průmyslu se nikdy neprodá, což znamená zbytečnou energii suroviny a devastaci přírody.
 • 40% současné produkce textilního průmyslu nikdy nenajde kupce, což znamená zbytečnou energii suroviny a devastaci přírody.
 • V EU se každý rok zničí 90 milionů tun potravin.
 • Produktivita roste o 12 až 15% ročně, ale mzdy rostou o 1% ročně.
 • Věda: Dnes už bohužel mnoha vědcům nejde o hledání pravdy nebo hledání odpovědí ohledně světa kolem nás, ale jde jim především o peníze, akademické funkce, projekty, granty, prostor v médiích a uznání.

Intelektuální rozdělení lidí v současném systému

 • 1% lidí je geniálních
 • 10% lidí dále rozvíjí myšlenky geniálních a prakticky je realizují – vynálezy
 • 20% dalších rozšiřuje tyto praktické vynálezy
 • 69% jsou konzumenti – ti kteří se vezou na vlně technického pokroku

Udržitelný počet lidí na planetě Zemi v současném systému

V roce 2016 Oxfordský tým analyzoval vliv odpadu produkovaného lidmi na planetu Zemi a na tomto základě uvádí, jaký je udržitelný počet lidí:

 • Celá planeta Země – 800 milionů až 1 miliarda.
 • EU – 260 milionů
 • ČR – 6,5 milionů
 • SR – 2.5 milionů

Řešení

 • Šíření pravdivých, ucelených informací v souvislostech. Motivací k tomuto chování není peněžní tok. Vědecká metoda je jádrem.
 • Systém vzdělávání 3K: Komunikativnost, Kreativita, Kognitivita. Nejdůležitějším povoláním se stává učitel.
 • Chápaní věcí v souvislostech: Prvotní linie řešení problému je hledání příčiny jeho vzniku a její odstranění. K tomu je nutná znalost architektury souvislostí. Teprve až druhotná linie je řešení symptomů příčiny, což znamená, že jsme stále ještě něco nepochopili a nutno věci dále studovat.
 • Multidisciplinární znalosti a spolupráce.

Závěr

Základní úlohou ekonomiky a technologie je zabezpečit pro každého člověka na planetě plnohodnotný a smysluplný život. Technologie nastavuje zrcadlo společnosti, které ukazuje, jestli je společnost humánní, logická, efektivní a systémová, neboli technologická realita zesílila ty vlastnosti současného systému, které byly dlouhou dobu skryté, a tudíž se v minulosti nemohly projevit – viz Úvod do ekonomické kalkulace v NLRBE.

Současný systém je tak složitý a dokonale strukturovaný, že z něho nelze odejít jako jednotlivec. Pokud to ovšem bude rozhodnutí nadkritické masy, systém zkolabuje, protože kromě jeho zdánlivé moci má také velmi křehkou vnitřní architekturu:

 • V okamžiku, kdy přestanete spotřebovávat, nabouráváte systém.
 • V okamžiku, kdy přestanete odevzdávat informace, nabourávate systém.
 • V okamžiku, kdy se začnete vzdělávat a budete chápat věci v souvislostech a následně podle toho jednat, nabouráváte systém.
 • A pokud tuto filozofii pochopí nadkritická masa, systém imploduje.

Jestliže je společnost stupidní, hromadí odpad a drancuje přírodní zdroje a zároveň nastoupí technická realita, která umožní zastavení tohoto nesmyslného koloběhu, nebylo by načase to chápat jako dar a šanci se vzpamatovat a začít měnit společnost kolem každého z nás? Největší síla je totiž v různorodosti lidí, ale musí být  jednotný cíl.