Hnutí Zeitgeist v České nezávislé televizi (24.07.2017)

Redaktoři politicky nekorektního magazínu DuchDoby.CZ a především zástupci Hnutí Zeitgeist Martin Böhm a Michal Mauser navštívili v neděli 23. a pondělí 24. července 2017, společně s občanským aktivistou a předsedou spolku Čest, svoboda, respekt Jiřím Černohorským, zakladatele a šéfmoderátora České nezávislé televize Petra Richarda Orteka při jeho účasti na bakalářské práci studentů Akademie múzických umění (AMU).

Témata pořadu

– úvodní informace o Hnutí Zeitgeist a Zdrojové ekonomice
– dostupné technologie a možnosti jejich využití
– trvale obnovitelné a udržitelné energetické zdroje
– lidský potenciál a možnosti jeho uplatnění
– nastínění základního principu podvodu monetárního systému
– politický systém versus technický systém
– budoucnost ve využívání a údržbě lidmi používaných nástrojů