Massimo Mazzucco: 11. září – Nový Pearl Harbor

Téměř 5-hodinový strhující dokument, dělený do 3 částí, vědecky vyvrací argumenty zastánců oficiální verze („debunkers“) ohledně  teroristického útoku na „dvojčata“ v New Yorku dne 11. září 2001.  Rozhodně patří mezi nejlepší dokumenty o 11. září, protože velmi pečlivým a systematickým způsobem shrnuje veškerá známá i méně známá fakta a dává je do vzájemných časoprostorových souvislostí.

Při sledování tohoto dramatického dokumentu, který nepředstavuje nějaký smyšlený příběh, ale naopak drsnou skutečnost, jež se odehrála, si většina diváků pravděpodobně uvědomí, v jakém světě žijeme a ztratí veškeré iluze o tolik proklamované svobodě, spravedlnosti a demokracii. Někteří možná pochopí, že ke skutečné pozitivní změně ve společnosti může dojít pouze z vůle kritického množství dostatečně vzdělaných a informovaných lidí, kteří pochopili jádro problému – a nikoli ze strany tradiční politiky jako procesu, u něhož je na základě pravidel jemu vlastní, nemožné uskutečnit ten zásadní krok (nikoli do propasti).

Tento filmový důkazní materiál by měl ve vlastním zájmu vidět každý, dokud ješte má možnost něco udělat. Film je více než vhodný pro školy.  Měl by být zařazen do povinné části výuky konstruktivního kritického myšlení, které naší civilizaci tolik chybí. Názorně ukazuje silný kontrast mezi vědeckou metodou, díky níž dokážeme vyřešit jakýkoli problém a politickým přístupem, jenž je založen na manipulacích, lžích, polopravdách, zkorumpovanosti motivovaných peněžním tokem.

Poznámka k českým titulkům:

Původní titulky byly výrazně upraveny. Vzhledem k časové náročnosti (téměř 5 hodin videa) neproběhla podrobná kontrola sémantiky ani přesnější přečasování (až na výjimky). I přesto práce zabrala mnoho dní. Nyní jsou titulky mnohem srozumitelnější a číselné údaje přesnější, než v původním souboru.

Massimo Mazzucco: 11. září – Nový Pearl Harbor – 1. část

Massimo Mazzucco: 11. září – Nový Pearl Harbor – 2. část

Massimo Mazzucco: 11. září – Nový Pearl Harbor – 3. část

0 0 vote
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments