Peter Joseph a přátelé: Životaschopný systém

Aktualizace: 22.12.2018

VIDEA (české titulky)

 1. Peter Joseph
 2. Josephine Grey
 3. Emily Charles Donelson
 4. Otázky a odpovědi

OBSAH

 • Redukcionistické versus systémové myšlení
 • Kognitivní předsudky
 • Kybernetika a životaschopné systémy
 • Pozitivní a negativní zpětná vazba
 • Samoregulační mechanismy / Homeostáza / Dynamická rovnováha
 • Ashbyho zákon – Zákon potřebné rozmanitosti (komplexnosti)
 • Fraktální geometrie a struktura systému / Systémy uvnitř systémů / Rekurzivní systémy / Soběpodobnost
 • Integrovaná věda
 • Externality / Negativní artefakty
 • Tržní efektivita versus technická efektivita
 • Ideologie versus zdravý rozum
 • Stafford Beer a projekt Cybersyn
 • Peter Joseph versus Jacque Fresco
 • Nová ekonomika a role lidí
 • Univerzální základní příjem a lidská práva aneb právní vyjádření lásky
 • Hnutí za nová lidská práva
 • Kategorické a systémové myšlení
 • Decentralizovaná realita
 • Bankovní kredit versus (Základní příjem + Vzdělávání)
 • Univerzitní projekt NLRBE
 • Efemeralizace
 • Vládní devastace národních ekonomik
 • Řecký model demokracie a jeho popkulturní verze
 • Autonomní logika řízení jako podpora demokratického modelu
 • Technologie a kvantové počítače
 • Vyprávění příběhů jako metoda pro probuzení mas
 • Komunitní vztahy jako forma technologie
 • Knihovna nástrojů a sdílení prostoru
 • Předpoklady pro systémové snížení/zvýšení lidské empatie
 • Lidé jako permakultura
 • Manipulační proces aneb Dark Art (temné umění)
 • Toronto jako Smart City (Inteligentní město)

2018-03-27 | Peter Joseph & Friends | The Viable System | Toronto | Part 1 | Peter Joseph

2018-03-27 | Peter Joseph & Friends | The Viable System | Toronto | Part 2 | Josephine Grey

2018-03-27 | Peter Joseph & Friends | The Viable System | Toronto | Part 3 | Emily Charles Donelson

2018-03-27 | Peter Joseph & Friends | The Viable System | Toronto | Part 4 | QA