Optický klam ploché Země

Na sociální síti se ke mně dostalo video, ve kterém autor popisuje dálkové fotografování v souvislosti s teorií ploché Země. Ve videu byly ukázány některé fotografie vzdálených objektů, které by podle autora vzhledem k zakřivení Země a charakteristice terénu mezi pozorovatelem a tímto vzdáleným objektem neměli být vidět. Video bylo po krátké době od mého zhlédnutí pravděpodobně znepřístupněno, protože se mi již pod stejným odkazem znovu nezobrazilo. Chtěl jsem zde uvést některé záběry, především dálkovou fotografii konkrétního objektu, který uvádím níže jako příklad. Podle autora videa se dá na internetu najít mnoho příkladů dálkového fotografování, které údajně dokazují, že „Země je mnohem plošší než se všeobecně předpokládá“. Autor ve videu prezentoval „zjednodušené“ geometrické vysvětlení, které mělo podpořit zmíněnou teorii. I když letmo zmínil terestrickou refrakci, bez hlubší úvahy a zejména kalkulace ji zcela vyloučil jako zanedbatelnou. Vzhledem k tomu, že záběry vzdálených objektů vypadaly reálně a neměl jsem důvod pochybovat o tom, že byly pořízené ze zmíněných stanovišť, rozhodl jsem se pro následující myšlenkové cvičení: