Massimo Mazzucco: 11. září – Nový Pearl Harbor

Nová úprava titulků: Nové časování, řádkování, další změny, vložení do obrazu a změna hostitele.

Téměř 5-hodinový strhující dokument, dělený do 3 částí, vědecky vyvrací argumenty zastánců oficiální verze („debunkers“) ohledně teroristického útoku na „dvojčata“ v New Yorku dne 11. září 2001. Rozhodně patří mezi nejlepší dokumenty o 11. září, protože velmi pečlivým a systematickým způsobem shrnuje známé i méně známé informace a dává je do vzájemných časoprostorových souvislostí.

Při sledování tohoto dramatického dokumentu si většina diváků pravděpodobně uvědomí, v jakém světě žijeme a ztratí veškeré iluze o tolik proklamované svobodě, spravedlnosti a demokracii. Někteří možná pochopí, že ke skutečné pozitivní změně ve společnosti může dojít pouze z vůle kritického množství dostatečně vzdělaných a informovaných lidí, kteří pochopili jádro problému a sjednotí se na novém modelu řízení společnosti (vládnutí) a nikoli ze strany tradiční politiky jako procesu, u něhož je na základě pravidel jemu vlastní, nemožné uskutečnit ten zásadní posun vpřed.

Tento filmový materiál by měl ve vlastním zájmu vidět každý, dokud ještě má možnost něco udělat. Film je více než vhodný pro školy. Měl by být zařazen do povinné části výuky konstruktivního kritického myšlení, které naší civilizaci tolik chybí. Názorně ukazuje silný kontrast mezi vědeckou metodou, díky níž dokážeme vyřešit jakýkoli problém a politickým přístupem, jenž je založen na manipulacích, lžích a polopravdách motivovaných zastaralou peněžní správou zdrojů.

Massimo Mazzucco: 11. září – Nový Pearl Harbor – 1. část

https://rumble.com/vmmwhf-2013-massimo-mazzucco-11.-z-nov-pearl-harbor-st-13.html

Massimo Mazzucco: 11. září – Nový Pearl Harbor – 2. část

https://rumble.com/vmtug1-2013-massimo-mazzucco-11.-z-nov-pearl-harbor-st-23.html

Massimo Mazzucco: 11. září – Nový Pearl Harbor – 3. část

https://rumble.com/vn6ymn-2013-massimo-mazzucco-11.-z-nov-pearl-harbor-st-33.html