Tržní kapitalismus a ideologie volného trhu, systémová dynamika, NLRBE

TRŽNÍ KAPITALISMUS A IDEOLOGIE VOLNÉHO TRHU

SYSTÉMOVÁ / ŘÍZENÁ DYNAMIKA

EKONOMIKA ZALOŽENÁ NA PŘÍRODNÍCH ZÁKONECH / ZDROJÍCH

Ing. Petr Taubinger

Tato prezentace volně doplňuje mou dřívější prezentaci s názvem Úvod do ekonomické kalkulace v Ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích. Z důvodu pochopení vzájemných souvislostí ji rovněž doporučuji shlédnout.