I – XXII | SHRNUTÍ 2 DODATEK

SHRNUTÍ 2 DODATEK (Moderní Příručka Inteligentního Aktivismu)

Toto video obsahuje upřesňující, doplňující nebo rozšiřující informace k mé předchozí videoprezentaci s názvem SHRNUTÍ. Může pomoci lépe pochopit systémové procesy socioekonomické reality, ve které se nachází naše post-neolitická civilizace. Je totiž velmi nepravděpodobné, že bude dosaženo výrazného společenského pokroku, aniž by jisté „kritické“ množství populace dostatečně porozumělo těmto procesům.

Z důvodu snadnějšího uchopení vzájemných souvislostí byl i v tomto videu kladen důraz na stručnost. Pro ověření zde prezentovaných informací je proto doporučeno samostatné hloubkové studium.

OBSAH

 1. Neolitická revoluce a její důsledky
 2. Kultura nedostatku a kořen socioekonomické orientace
 3. Peněžní systém
 4. Cyklická spotřeba
 5. Strukturální násilí
 6. Tržní a technická efektivita
 7. Konzumerismus
 8. Cenový systém
 9. Teorie volného trhu a obecné rovnováhy
 10. Neefektivita tržního distribučního systému
 11. Primární a sekundární úvahy
 12. Lokalizované a systémové myšlení
 13. Strukturální fanatismus
 14. Tržní svoboda a demokracie kupní síly
 15. Mechanismus společenské manipulace
 16. Svobodná vůle
 17. Kybernetika a teorie systémů jako základ pro efektivní správu
 18. Rekonstrukce společnosti
 19. Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích
 20. Systémová kompetence
 21. Aktivismus
 22. Hnutí Zeitgeist