XXIII | Strukturální systémová změna

„Současný světový průmysl civilizace je postižen koexistencí dvou univerzálních, překrývajících se a neslučitelných intelektuálních systémů. Jsou to shromážděné znalosti posledních čtyř století o vlastnostech a vzájemných vztazích hmoty a energie a související peněžní kultura, která se vyvinula z lidových způsobů prehistorického původu.

První z těchto dvou systémů byl zodpovědný za velkolepý vzestup současného průmyslu hlavně během posledních dvou století a je nezbytný pro jeho pokračování.

Druhý systém, což je dědictví z naší předvědecké minulosti, funguje podle vlastních pravidel, která mají málo společného s pravidly systému hmoty a energie. Peněžní systém však bez jakékoli vazby vykonává obecnou kontrolu nad systémem hmoty a energie, na který byl uvalen.

Přes jejich vrozenou nekompatibilitu měly tyto dva systémy během posledních dvou století společnou jednu základní charakteristiku. Je to exponenciální růst, který umožnil jejich přiměřenou stabilní koexistenci. Ale z různých důvodů je nemožné, aby systém hmoty a energie udržel exponenciální růst a více než několik desítek zdvojnásobení. A tato fáze je téměř u konce. Peněžní systém žádná taková omezení nemá a podle jednoho z jeho nejzákladnějších pravidel musí pokračovat v růstu.“

– Marion King Hubbert, 1903 – 1989, geolog a geofyzik, autor Teorie ropného vrcholu

Tato videoprezentace volně navazuje na:

– SHRNUTÍ 2 DODATEK
Kapitola I: Neolitická revoluce a její důsledky
Kapitola II: Kultura nedostatku a kořen socioekonomické orientace
Kapitola III: Peněžní systém
Kapitola IV: Cyklická spotřeba
Kapitola V: Strukturální násilí
Kapitola VI: Tržní a technická efektivita
Kapitola VII: Konzumerismus
Kapitola VIII: Cenový systém
Kapitola IX: Teorie volného trhu a obecné rovnováhy
Kapitola X: Neefektivita tržního distribučního systému
Kapitola XI: Primární a sekundární úvahy
Kapitola XII: Lokalizované a systémové myšlení
Kapitola XIII: Strukturální fanatismus
Kapitola XIV: Tržní svoboda a demokracie kupní síly
Kapitola XV: Mechanismus společenské manipulace
Kapitola XVI: Svobodná vůle
Kapitola XII: Kybernetika a teorie systémů jako základ pro efektivní srávu
Kapitola XVIII: Rekonstrukce společnosti
Kapitola XIX: Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích
Kapitola XX: Systémová kompetence
Kapitola XXI: Aktivismus
Kapitola XXII: Hnutí Zeitgeist