XXIV | Vzestup financializace a kryptoměny

(1) Každý obnovitelný zdroj musí být využíván maximálně v takové míře, jakou jej lze regenerovat, nebo se může regenerovat sám, což jsou například půda, voda, lesy jako základna obnovitelných zdrojů.

(2) Každý neobnovitelný zdroj, což jsou naše fosilní paliva, minerály a podobně, musí být využívány maximálně v takové míře, jakou lze vyvíjet obnovitelné náhražky, a pouze tehdy, když je to nevyhnutelné.

(3) Rychlost znečišťování musí být maximálně taková, při které může být toto znečišťování absorbováno nebo zneškodněno přirozenými procesy.

(4) Je třeba pečovat a zabezpečit každého člověka na Zemi tak, abychom měli pocit, že rozdělování zdrojů planety je spravedlivé.

– Donella Meadows, 1941 – 2001, průkopník v oboru systémové dynamiky, učitelka, spisovatelka

Videoprezentace volně navazuje na:

– SHRNUTÍ 2 DODATEK
Kapitola I: Neolitická revoluce a její důsledky
Kapitola II: Kultura nedostatku a kořen socioekonomické orientace
Kapitola III: Peněžní systém
Kapitola IV: Cyklická spotřeba
Kapitola V: Strukturální násilí
Kapitola VI: Tržní a technická efektivita
Kapitola VII: Konzumerismus
Kapitola VIII: Cenový systém
Kapitola IX: Teorie volného trhu a obecné rovnováhy
Kapitola X: Neefektivita tržního distribučního systému
Kapitola XI: Primární a sekundární úvahy
Kapitola XII: Lokalizované a systémové myšlení
Kapitola XIII: Strukturální fanatismus
Kapitola XIV: Tržní svoboda a demokracie kupní síly
Kapitola XV: Mechanismus společenské manipulace
Kapitola XVI: Svobodná vůle
Kapitola XII: Kybernetika a teorie systémů jako základ pro efektivní správu
Kapitola XVIII: Rekonstrukce společnosti
Kapitola XIX: Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích
Kapitola XX: Systémová kompetence
Kapitola XXI: Aktivismus
Kapitola XXII: Hnutí Zeitgeist

– Kapitola XXIII: Strukturální systémová změna