XXV | Systém vyššího a nižšího řádu

Zákon nutné variety (Ashbyho zákon):

Jestliže má být systém stabilní, pak počet stavů jeho řídicího mechanismu musí být větší nebo roven počtu stavů systému, který je tímto mechanismem regulován, neboli rozmanitost regulátoru musí být větší nebo rovna rozmanitosti systému.

Videoprezentace volně navazuje na:

– SHRNUTÍ 2 DODATEK
Kapitola I: Neolitická revoluce a její důsledky
Kapitola II: Kultura nedostatku a kořen socioekonomické orientace
Kapitola III: Peněžní systém
Kapitola IV: Cyklická spotřeba
Kapitola V: Strukturální násilí
Kapitola VI: Tržní a technická efektivita
Kapitola VII: Konzumerismus
Kapitola VIII: Cenový systém
Kapitola IX: Teorie volného trhu a obecné rovnováhy
Kapitola X: Neefektivita tržního distribučního systému
Kapitola XI: Primární a sekundární úvahy
Kapitola XII: Lokalizované a systémové myšlení
Kapitola XIII: Strukturální fanatismus
Kapitola XIV: Tržní svoboda a demokracie kupní síly
Kapitola XV: Mechanismus společenské manipulace
Kapitola XVI: Svobodná vůle
Kapitola XII: Kybernetika a teorie systémů jako základ pro efektivní správu
Kapitola XVIII: Rekonstrukce společnosti
Kapitola XIX: Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích
Kapitola XX: Systémová kompetence
Kapitola XXI: Aktivismus
Kapitola XXII: Hnutí Zeitgeist

– Kapitola XXIII: Strukturální systémová změna
– Kapitola XIV: Vzestup financializace a kryptoměny