Proč je socialismus k ničemu

Debata ohledně pojmů kapitalismus a socialismus je dlouhodobým tématem diskusí o ekonomické a sociální organizaci. Ve vztahu k socialismu se termíny jako marxismus a komunismus často v populární kultuře používají zaměnitelně, ale pro účely tohoto pojednání se nebudeme nořit do nuancí sémantiky. Není to třeba.

Užitečnost jakéhokoli konceptu závisí na sdíleném porozumění. Pokud bychom se zeptali náhodných lidí na ulici, jak by definovali kapitalismus a socialismus, dostali bychom řadu definic. Zjistili byste však, že definice socialismu by byly mnohem subjektivnější a rozmanitější ve srovnání s definicemi kapitalismu. Má to svůj důvod.

https://www.zeitgeistmovement.cz/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-24_Proč-je-socialismus-k-ničemu.pdf