Petr Taubinger

Petr Taubinger

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 65

Záznam z tohoto pořadu ze dne 11.6.2023 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2024-06-11—%C5%BDIV%C4%9A-i-TV—-P.Taubinger_66_ZEITGEIST_Zm%C4%9Bna-my%C5%A1lenkov%C3%A9ho-toku:f 2024-06-11 – P.Taubinger_66_ZEITGEIST_Změna myšlenkového toku

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 64

Záznam z tohoto pořadu ze dne 9.5.2023 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2024-05-09—%C5%BDIV%C4%9A-i-TV—St%C5%99eda—debaty-je-t%C5%99eba—P.Taubinger_65_ZEITGEIST_Zm%C4%9Bna-my%C5%A1lenkov%C3%A9ho-toku:8 2024-05-09 – ŽIVĚ i TV – Středa – debaty je třeba – P.Taubinger_65_ZEITGEIST_Změna myšlenkového toku

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 63

Záznam z tohoto pořadu ze dne 7.3.2023 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: 2024-03-07 – P.Taubinger_63_ZEITGEIST_Změna myšlenkového toku

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 62

Záznam z tohoto pořadu ze dne 14.12.2023 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2023-12-14—P.Taubinger_62_ZEITGEIST_Zm%C4%9Bna-my%C5%A1lenkov%C3%A9ho-toku:c 2023-12-14 – P.Taubinger_62_ZEITGEIST_Změna myšlenkového toku

Více »

Proč je socialismus k ničemu

Debata ohledně pojmů kapitalismus a socialismus je dlouhodobým tématem diskusí o ekonomické a sociální organizaci. Ve vztahu k socialismu se termíny jako marxismus a komunismus často v populární kultuře používají zaměnitelně, ale pro účely tohoto pojednání se nebudeme nořit do nuancí sémantiky. Není to třeba. Užitečnost jakéhokoli konceptu závisí na sdíleném porozumění. Pokud bychom se zeptali náhodných lidí na ulici, jak by …

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 61

Záznam z tohoto pořadu ze dne 5.10.2023 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2023-10-05—P.Taubinger_61_ZEITGEIST_Zm%C4%9Bna-my%C5%A1lenkov%C3%A9ho-toku:e 2023-10-05 – P.Taubinger_61_ZEITGEIST_Změna myšlenkového toku

Více »

Přímá systémová ekonomická demokracie

Pod níže uvedeným odkazem naleznete návrh konceptu PŘÍMÉ SYSTÉMOVÉ EKONOMICKÉ DEMOKRACIE pro jednoduchou a efektivní společenskou správu, která by mohla nahradit současnou tradiční politiku pomocí jednoduchého veřejného hlasování v reálném čase ohledně předložených odborně zpracovaných projektů schvalovaných veřejností. Tímto způsobem bychom mohli efektivně vyřešit jakýkoli problém, který nás trápí. Jestli se tato myšlenka uskuteční, záleží na tom, zda ji do …

Více »

Zákon nutné variety

Tento mini-dokument slouží k doplnění základního povědomí ohledně jednoho z nejdůležitějších přírodních zákonů – Zákona nutné variety (Ashbyho zákon). Jak jsem v poslední době zjistil, tento zákon není veřejnosti obecně znám. Samozřejmě, že za to může „naše selhávající školství“ a neschopnost většiny se probudit z tržního snu. Lidé prostě vědí jenom to, co je jim dovoleno, aby věděli. Cílem je …

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 60

Záznam z tohoto pořadu ze dne 15.6.2023 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2023-06-15-p.taubinger-zeitgeist-60:b 2023-06-15 – P.Taubinger ZEITGEIST_60_Změna myšlenkového toku – ekonomika založená na přírodních zdrojích

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 59

Záznam z tohoto pořadu ze dne 7.6.2023 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://player.odycdn.com/api/v4/streams/free/2023-06-07—P.Taubinger_59_ZEITGEIST_Zm%C4%9Bna-my%C5%A1lenkov%C3%A9ho-toku/8d6b00d194ef73bbcaccaf81c5bd2c86e9619c3c/3ac4d8 2023-06-07 – P.Taubinger_59_ZEITGEIST_Změna myšlenkového toku

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 58

Záznam z tohoto pořadu ze dne 10.5.2023 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2023-05-10-p.taubinger-58-zeitgeist:e 2023-05-10 – P.Taubinger_58_ZEITGEIST_Změna myšlenkového toku

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 57

Záznam z tohoto pořadu ze dne 9.3.2023 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2023-03-09—P.Taubinger_57_ZEITGEIST_Zm%C4%9Bna-my%C5%A1lenkov%C3%A9ho-toku:4 2023-03-09 – P.Taubinger_57_ZEITGEIST_Změna myšlenkového toku

Více »

Peter Joseph | Culture In Decline | Yelling At The Wind

Řvaní do větru | Kultura v úpadku (Yelling at the Wind | Culture In Decline) | České titulkyKapitalismus versus Bla-bla-ismusBreaking News | Warren Buffett, Bill Gates, Charlie Munger | Kapitalismus versus socialismusÚčelem video série je pomoc veřejnosti orientovat se v diskusích ohledně kritických společenských otázek. Pro pochopení kontextu doporučujeme:https://www.zeitgeistmovement.cz/2020/11/15/shrnuti-2-dodatek/

Více »

Speciální teorie relativity a kosmologie

Vzhledem k tomu, že společnost se dlouhodobě topí v toxickém názorovém prostředí generovaném tržními mechanismy a lidé trpí politickým zmatkem, protože jejich komplexní systémová multioborová vzdělanost a schopnost si věci ověřovat a analyzovat je takřka nulová, nehledě na skutečnost, že ještě dnes existují jedinci věřící v plochou Zemi, přinášíme vám dva studijní dokumenty pro připomenutí a znovuuvedení do reality světa, …

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 56

Záznam z tohoto pořadu ze dne 1.12.2022 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/St%C5%99eda:5 https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2022-12-01-p.taubinger-56-zeitgeist:1 2022-12-01 – P.Taubinger_56_ZEITGEIST_Změna myšlenkového toku

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 55

Záznam z tohoto pořadu ze dne 22.9.2022 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2022-09-22-p.taubinger-55-zeitgeist:f https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2022-09-22—P.Taubinger_55_ZEITGEIST_Zm%C4%9Bna-my%C5%A1lenkov%C3%A9ho-toku:a 2022-09-22 – P.Taubinger_55_ZEITGEIST_Změna myšlenkového toku

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 54

Záznam z tohoto pořadu ze dne 14.7.2022 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2022-07-14-p.taubinger-zeitgeist-54:7 2022-07-14 – P.Taubinger_ZEITGEIST_54_Změna myšlenkového toku

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 53

Záznam z tohoto pořadu ze dne 2.6.2022 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2022-04-21—P.Taubinger_ZEITGEIST_Ekonomika-zalo%C5%BEen%C3%A1-na-p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADch-zdroj%C3%ADch:0 2022-06-02 – P.Taubinger_ZEITGEIST_53_Ekonomika založená na přírodních zdrojích

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 52

Záznam z tohoto pořadu ze dne 21.4.2022 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2022-04-21—P.Taubinger_ZEITGEIST_Ekonomika-zalo%C5%BEen%C3%A1-na-p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADch-zdroj%C3%ADch:0 2022-04-21 – P.Taubinger_ZEITGEIST_52_Ekonomika založená na přírodních zdrojích

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 51

Záznam z tohoto pořadu ze dne 24.3.2022 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2022-03-24—P.Taubinger_51_ZEITGEIST_Zm%C4%9Bna-my%C5%A1lenkov%C3%A9ho-toku:2 2022-03-24 – P.Taubinger_51_ZEITGEIST_Změna myšlenkového toku

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 50

Záznam z tohoto pořadu ze dne 27.1.2022 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/TZMCZ_Taubinger_Transparent:d 2022-01-27 – P.Taubinger_52_ZEITGEIST_Změna myšlenkového toku

Více »

XXV | Systém vyššího a nižšího řádu

Zákon nutné variety (Ashbyho zákon): Jestliže má být systém stabilní, pak počet stavů jeho řídicího mechanismu musí být větší nebo roven počtu stavů systému, který je tímto mechanismem regulován, neboli rozmanitost regulátoru musí být větší nebo rovna rozmanitosti systému. Videoprezentace volně navazuje na: – SHRNUTÍ 2 DODATEKKapitola I: Neolitická revoluce a její důsledkyKapitola II: Kultura nedostatku a kořen socioekonomické orientaceKapitola …

Více »

InterReflections | České titulky již také na Vimeu

Ti, kteří měli dosud problém, ať už se stažením titulků k filmu InterReflections nebo samotného filmu, případně zkombinovat film se staženými titulky, mohou nyní tento film sledovat přímo už i s našimi českými titulky na oficiální stránce serveru Vimeo. Jinými slovy, nemusí již nic hledat a stahovat. Stačí jenom kliknout na odkaz níže a na otevřené stránce v okně filmu …

Více »

Hnutí za nová lidská práva | Aktualizace českého překladu

Byl aktualizován český překlad knihy Hnutí za nová lidská práva. Je dostupný pod stejným odkazem, který vám byl v minulosti zaslán na e-mail po registraci v E-shopu:https://www.zeitgeistmovement.cz/downloads/hnuti-za-nova-lidska-prava/

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 49

Záznam z tohoto pořadu ze dne 18.11.2021 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2021-11-18—P.Taubinger_ZEITGEIST_Zm%C4%9Bna-my%C5%A1lenkov%C3%A9ho-toku-50.%C4%8D%C3%A1st:b 2021-11-18 – P.Taubinger_ZEITGEIST_Změna myšlenkového toku 50.část

Více »

Massimo Mazzucco: 11. září – Nový Pearl Harbor

Nová úprava titulků: Nové časování, řádkování, další změny, vložení do obrazu a změna hostitele. Téměř 5-hodinový strhující dokument, dělený do 3 částí, vědecky vyvrací argumenty zastánců oficiální verze („debunkers“) ohledně teroristického útoku na „dvojčata“ v New Yorku dne 11. září 2001. Rozhodně patří mezi nejlepší dokumenty o 11. září, protože velmi pečlivým a systematickým způsobem shrnuje známé i méně známé …

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 48

Záznam z tohoto pořadu ze dne 9.9.2021 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://www.youtube.com/watch?v=ykgp4iByqy0 2021-09-09 – P.Taubinger_ZEITGEIST-Změna myšlenkového toku https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2021-09-09—P.Taubinger_ZEITGEIST-Zm%C4%9Bna-my%C5%A1lenkov%C3%A9ho-toku:3

Více »

Optický klam ploché Země

Na sociální síti se ke mně dostalo video, ve kterém autor popisuje dálkové fotografování v souvislosti s teorií ploché Země. Ve videu byly ukázány některé fotografie vzdálených objektů, které by podle autora vzhledem k zakřivení Země a charakteristice terénu mezi pozorovatelem a tímto vzdáleným objektem neměli být vidět. Video bylo po krátké době od mého zhlédnutí pravděpodobně znepřístupněno, protože se …

Více »

Hnutí Zeitgeist | Studio Klatovy | 3

Záznam z tohoto pořadu ze dne 1.7.2021 naleznete zde: https://odysee.com/@studio.Klatovy:c/TZM_Taubinger_07_01_120min:9?src=open&r=7UCmtdf15Un5YY47Wdm5uUXJp3cEqRpT

Více »

Hnutí Zeitgeist – Zásadní změna způsobu myšlení – část 47

Záznam z tohoto pořadu ze dne 17.6.2021 naleznete v archivu rádia Svobodný vysílač CS: https://odysee.com/@SVCS-Studio.Plzen:3/2021-06-17—ZEITGEIST_P.Taubinger_Zm%C4%9Bna-my%C5%A1lenkov%C3%A9ho-toku:6?

Více »