Blog Archives

Kosmologie

Kosmologie, nauka o vesmíru jako celku, o jeho řádu a kráse, je dnes nejbouřlivěji se rozvíjející obor fyziky. Jak víme, v minulosti se člověk vždy mýlil. Ať už to bylo v době, kdy jsme si mysleli, že Země je placatá (dnes existují ještě jedinci, kteří tomu věří); když jsme si mysleli, že Země je středem vesmíru a hvězdy kolem ní …

Více »

Definice Hnutí Zeitgeist

Orientační příručka „Definice Hnutí Zeitgeist“ obsahuje ucelenou analýzu principu fungování současného globálního socioekonomického systému generující nespočet problémů sužujících svět. Zároveň ukazuje náš současný obrovský potenciál k jejich celkovému vyřešení a vytvoření spravedlivé a udržitelné společnosti, který přímo vyplývá z našich vědeckotechnických schopností. To vše se může uskutečnit za předpokladu hlubšího porozumění těmto principům vyplývajících z přírodních zákonů jistou části populace, …

Více »

InterReflections (České titulky)

Kvalitní české titulky k filmu InterReflections režiséra Petera Josepha jsou k dispozici zdarma zde ke stažení.

Více »

Hnutí za nová lidská práva

Společnost je rozbitá. Můžeme navrhnout cestu k lepší. V našem propojeném světě se vlastní a společenský zájem rychle sjednocují. Pokud se současné negativní trajektorie včetně rostoucí destabilizace klimatu, úbytku biologické rozmanitosti a růstu ekonomické nerovnosti nezmění, temná budoucnost ekologického kolapsu a společenské destabilizace učiní „osobní úspěch“ prakticky bezvýznamným. Náš rozbitý sociální systém stimuluje chování, které naše problémy jen zhorší. Má-li …

Více »