Hnutí za nová lidská práva

Společnost je rozbitá. Můžeme navrhnout cestu k lepší.

V našem propojeném světě se vlastní a společenský zájem rychle sjednocují. Pokud se současné negativní trajektorie včetně rostoucí destabilizace klimatu, úbytku biologické rozmanitosti a růstu ekonomické nerovnosti nezmění, temná budoucnost ekologického kolapsu a společenské destabilizace učiní „osobní úspěch“ prakticky bezvýznamným. Náš rozbitý sociální systém stimuluje chování, které naše problémy jen zhorší. Má-li být dnes dosaženo skutečného pokroku v oblasti lidských práv, je na čase hlouběji prozkoumat – přehodnotit samotný základ našeho sociálního systému.

V této poutavé a důležité práci Peter Joseph, zakladatel největšího světového společenského hnutí „Zeitgeist“, čerpá z ekonomie, historie, filosofie a moderního výzkumu veřejného zdraví, aby předložil odvážný důvod k přehodnocení aktivismu v 21. století.

Hnutí za nová lidská práva stavící se proti dlouhodobému předsudku o univerzálním nedostatku a dalším všudypřítomným mýtům, které hájí současný stav věcí, osvětluje strukturální příčiny chudoby, sociálního útlaku a pokračujícího zhoršování veřejného zdraví a nakonec představuje ekonomický přístup aktualizovaný na současné poznatky. Joseph zkoumá potenciál této velké změny a způsob, jak můžeme navrhnout cestu do světa, kde se lidská rodina stává skutečně udržitelnou.

Hnutí za nová lidská práva odhaluje zásadní význam sjednoceného aktivismu usilujícího o překonání vrozené nespravedlnosti našeho systému. Tato kniha varuje před tím, co nastane, pokud budeme nadále ignorovat nedostatky našeho socioekonomického přístupu a zároveň odhaluje světlou a expanzivní budoucnost, pokud uspějeme.

Připojíte se k hnutí?

Original: The New Human Rights Movement
Autor: Peter Joseph
Překlad: Ing. Petr Taubinger

Zdarma – Koupit