Kosmologie

Kosmologie, nauka o vesmíru jako celku, o jeho řádu a kráse, je dnes nejbouřlivěji se rozvíjející obor fyziky. Jak víme, v minulosti se člověk vždy mýlil. Ať už to bylo v době, kdy jsme si mysleli, že Země je placatá (dnes existují ještě jedinci, kteří tomu věří); když jsme si mysleli, že Země je středem vesmíru a hvězdy kolem ní obíhají; když jsme si mysleli, že Slunce je středem vesmíru; když jsme si mysleli, že naše galaxie Mléčná dráha je jediná v celém vesmíru; když jsme si mysleli, že svět je vytvořen pouze z atomární látky; když jsme si mysleli, že vesmír je stacionární a byl tady vždy a podobně. Takže kdykoli jsme měli nějaký názor na to, jak funguje svět, vždy jsme se mýlili. Je tedy třeba brát věci s rezervou a rozlišovat mezi názory, vírou a fakty. Současná hranice ověřitelnosti je daná látkou ve vesmíru v čase 10 na −13 sekundy. Teplotu a hustotu částic, která tady tenkrát byla, dnes dokážeme simulovat na LHC (Large Hadron Collider). To znamená, že po čas 10 na −13 sekundy je to ověřitelné našimi současnými experimenty. Pro kratší časy nemáme v tuto chvíli žádné prostředky, jak ověřit naše představy případně hypotézy. Je to tedy pouze snění o tom, jak svět mohl vypadat, ale vypadat tak vůbec nemusel. Názory na to, jak vesmír funguje, se tedy mohou dynamicky měnit a měnily se v historii vždy.

Zdarma – Koupit