Speciální teorie relativity a kosmologie

Vzhledem k tomu, že společnost se dlouhodobě topí v toxickém názorovém prostředí generovaném tržními mechanismy a lidé trpí politickým zmatkem, protože jejich komplexní systémová multioborová vzdělanost a schopnost si věci ověřovat a analyzovat je takřka nulová, nehledě na skutečnost, že ještě dnes existují jedinci věřící v plochou Zemi, přinášíme vám dva studijní dokumenty pro připomenutí a znovuuvedení do reality světa, ve kterém se nacházíme. Je to velmi dobrý způsob myšlenkové detoxikace a zbavení se politického názorového nánosu. Zde najdete základní přehled znalostí o povaze světa, který by měl mít každý člověk obývající tuto planetu. Doufám, že tyto materiály přispějí k tomu, aby si lidé pokládali obecně ty správné otázky, pěstovali kritické myšlení, naučili se vnímat souvislosti a získali motivaci pro další výzkum, ať už se týká čehokoliv. K dispozici máme jedinou metodu, která vede ke sdílené a ověřitelné pravdě, a tou je vědecká metoda. Tato metoda však nikdy nebyla aplikována na náš socio-ekonomický systém. Namísto toho lidé z nevědomosti a setrvačnosti stále podporují tradiční politiku a trh. Jako křečci běhají dokola a přitom očekávají jiné výsledky nebo čekají na spasitele. Tato realita, jak známo, je výsledkem stimulací vycházející ze zastaralého systémového jádra naší civilizace a sahá tisíce let zpět k neolitické revoluci. Zbavení se tohoto nánosu vyžaduje hodně času a studia. Bez změny myšlení, a tím i jednání, bude život na této planetě neudržitelný. Tyto dva dokumenty ve formátu PDF by tedy mohly být vnímány jako myšlenkové cvičení, detoxikační proces a následný restart myšlení podobně, jako když sportujete, abyste se udrželi ve fyzické kondici:

Speciální teorie relativity:
https://www.zeitgeistmovement.cz/wp-content/uploads/2022/12/2018-05-04_Taubinger_Speciální-teorie-relativity.pdf

Kosmologie:
https://www.zeitgeistmovement.cz/wp-content/uploads/2022/12/2022-08-10_Taubinger-Kulhánek_Kosmologie.pdf