Orientační příručka (Esej 13/18): Trendy post-nedostatku, kapacita a výkonnost

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován.  – TRENDY POST-NEDOSTATKU, KAPACITA A VÝKONNOST - Dnešní světová průmyslová civilizace je omezována soužitím dvou univerzálních, překrývajících se a vájemně neslučitelných intelektuálních systémů: Akumulovaných znalostí z posledních čtyř století o vlastnostech a vzájemných vztazích hmoty a energie; a související peněžní kultury, která se vyvinula z lidových zvyků prehistorické ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 12/18): Úvod k udržitelnému myšlení

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. ČÁST III: NOVÝ ZPŮSOB MYŠLENÍ - ÚVOD K UDRŽITELNÉMU MYŠLENÍ - Činy jsou plodem vlastností spjatých s Přírodou. Je to pouze ignorantský člověk, kdo oklamán svým osobním egoismem říká: „Já jsem tvořitel.“ 489 – Bhagavad Gita Socioekonomické spektrum Jak bylo naznačeno v předchozích esejích, udržitelné postupy mohou nastat pouze hodnotovou přeorientací ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 11/18): Strukturální klasicismus, stát a válka

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - STRUKTURÁLNÍ KLASICISMUS, STÁT A VÁLKA - „Člověk je jediný patriot. Uzavře se ve své vlastní zemi, pod svou vlastní vlajkou, opovrhuje ostatními národy a udržuje si po ruce na vysoké náklady zástupy uniformovaných vrahů, kteří se mají zmocnit části zemí ostatních národů a zabránit jim, aby uchvátili ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 10/18): Porucha systému hodnot

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - PORUCHA SYSTÉMU HODNOT - Domnívám se, že chamtivost a soutěživost nejsou výsledkem neměnného lidského temperamentu; dospěl jsem k závěru, že chamtivost a strach z nedostatku jsou ve skutečnosti neustále vytvářeny a zesilovány jako přímý výsledek peněz, které používáme … Přímým důsledkem je to, že musíme bojovat mezi ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 9/18): Tržní efektivita vs. technická efektivita

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - TRŽNÍ EFEKTIVITA VS. TECHNICKÁ EFEKTIVITA - Synergický aspekt průmyslu dělá stále více práce se stále nižší investicí času a energie na každou jednotku produkce … nikdy nebyl formálně účtován jako kapitálový zisk. Synergická účinnost celosvětově integrovaných průmyslových procesů je ve své podstatě mnohem větší než uzavřený synergický ... Číst více »

Hnutí Zeitgeist aneb Zásadní změna myšlenkového toku – část 4

Vysilac

Již počtvrté představilo Hnutí Zeitgeist Česká republika posluchačům Svobodného vysílače CS vizi trvale udržitelné ekonomiky a inteligentní správy přírodních zdrojů pomocí současné pokročilé informační technologie, místo správy prostřednictvím peněžních nebo měnových toků. Stávající finanční způsob hospodaření má pro lidstvo již dlouhodobě destruktivní a zničující účinek, protože neumí odlišit základní životní potřeby (to, co člověk potřebuje) od blahobytné nadspotřeby (toho, co ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 8/18): Dějiny ekonomie

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - DĚJINY EKONOMIE - Vypovídajícím symptomem stavu naší společnosti je to, že žádná škola, disciplína nebo obecná teorie sociální analýzy nemá základ v požadavcích běžného života … Místo toho jsme si osvojili jakýsi společenský konstrukt, který neustále prosazujeme jako konečný referenční rámec myšlenek, státu, trhu, třídy, technologického vývoje nebo ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 7/18): Definice veřejného zdraví

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. ČÁST II: SOCIÁLNÍ PATOLOGIE - DEFINICE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ - My všichni jsme zodpovědní za všechno a za každého. 107 - Dostojevskij Přehled Co představuje ve společnosti pravé měřítko úspěchu? Co je to, co nás činí šťastnými, zdravými, vyrovnanými a drží v rovnováze se světem kolem nás? Není naším ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 6/18): Konečný argument: Lidská povaha

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - KONEČNÝ ARGUMENT: LIDSKÁ POVAHA - Při narození získá člověk dědičností biologickou konstituci, kterou musíme považovat za pevnou a neměnnou, včetně přirozených nutkání, která jsou charakteristická pro lidský druh. Navíc v průběhu svého života získá i kulturní konstituci, kterou přijímá od společnosti komunikací a dalšími typy vlivů. Je ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 5/18): Věc lidské jednoty

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - VĚC LIDSKÉ JEDNOTY - Moje země je můj svět, a moje náboženství je dělat dobro. 75 – Thomas Paine Kritický závěr prezentovaný v logice, která definuje záměr hnutí Zeitgeist je, že lidská společnost potřebuje sjednotit své ekonomické činnosti a pracovat v souladu s přirozenou dynamikou fyzického světa jako ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 4/18): Logika vs. psychologie

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - LOGIKA vs. PSYCHOLOGIE - Nekonáme správně proto, že by to byla naše ctnost nebo dokonalost, ale jsme ctnostní a dokonalí proto, že konáme správně. 55 – Aristoteles Silný, ale často přehlížený důsledek naší přirozené flexibility v rámci přizpůsobení se stávající kultuře, je fakt, že naše skutečná identita ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 3/18): Hledání řešení

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ - Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít a posunout se na vyšší úroveň. 42 – Albert Einstein Hlavní úvaha hnutí Zeitgeist nad sociologickými změnami bere, pro lepší porozumění problému, ohled na „pokrok“ jako takový. Zde jsou pravděpodobně dvě nejdůležitější hlediska, která se ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 2/18): Vědecký pohled na svět

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - VĚDECKÝ POHLED NA SVĚT - Téměř každá větší systematická chyba, která lidstvo klamala po tisíce let, spoléhala na praktiky. Horoskopy, zaříkávadla, věštci, kouzla, čarodějnictví, léčení šamany, byly před příchodem moderní medicíny po staletí v očích veřejnosti pevně zakotvené prostřednictvím jejich domnělého praktického úspěchu. Vědecká metoda byla vymyšlena za ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 1/18): Přehled

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - PŘEDMLUVA - Závěrem jakéhokoliv seriózního výzkumu může být pouze vznik dvou otázek tam, kde dříve byla jen jedna. 1 – Thorstein Veblen Původ názvu „Hnutí Zeitgeist“ (TZM) je názvem sociálního hnutí, které je popsáno v následujících pojednáních. Název nemá žádné relevantní historické odkazy k něčemu kulturně specifickému ... Číst více »

Úvod do ekonomické kalkulace v Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích

Země0000_142x80

Většina lidí na této planetě ví, že je něco hodně špatně se současnou socio-ekonomickou tradicí. Nevědí ale, jak přemýšlet o řešení, nebo přesněji, jak dospět k takovému řešení. V první a ve druhé části jsou velmi stručně naznačeny vrozené nedostatky současného tržního modelu, pokud jde o důvod, proč potřebujeme změnu, spolu s vyhlídkou na řešení rozsáhlých problémů: Zvýšit účinnost a ... Číst více »

Hnutí Zeitgeist aneb Zásadní změna myšlenkového toku – část 3

Vysilac

Třetí setkání představitelů českého Hnutí Zeitgeist s posluchači Svobodného vysílače CS v pondělí 1. 12. 2014 bylo koncipováno tak, aby se dostalo více prostoru pro dotazy veřejnosti. Po kratším úvodu a zopakování hlavních myšlenek a postojů, ze kterých hnutí vychází, začala hned interaktivní část pořadu. Pro většinu lidí je již dobře pochopitelné – prožívají to na vlastní kůži – že ... Číst více »

Prohlášení k současné situaci (na Ukrajině a ve světě)

Hnutí Zeitgeist ČR se ztotožňuje s výzvou občanské skupiny VYŠEHRADSKÁ VIZE, která vydává formou petice toto prohlášení: Nesouhlasíme s umělým vyvoláváním napětí a nepřátelství mezi národy a odsuzujeme snahy o zhoršování a vyostřování vztahů, voláme po jednotě a přátelství mezi slovanskými zeměmi. Nezapojujeme se do štvavé proválečné agitace a vyzýváme občany k nenásledování mediální a politické manipulace. Považujeme nadále USA, Ukrajinu, Ruskou federaci ... Číst více »

Hnutí Zeitgeist aneb Zásadní změna myšlenkového toku – část 2

Vysilac

Interaktivní pořady na Svobodném vysílači CS se zástupci českého Hnutí Zeitgeist pokračovaly dalším dílem v pondělí 10. 11. 2014 ve večerních hodinách. Po předchozí zkušenosti, kdy v minulém pořadu někteří posluchači ve svých telefonických vstupech spíše útočili na účastníky diskuse, dal Pavel Hlávka prostor pro dotazy až na konci pořadu. Vznikl tak kompaktní téměř dvouhodinový výklad základních tezí Ekonomiky založené ... Číst více »

Tři otázky: Co navrhujete?

2014-10-23_Three Questions - What do you propose by Peter Joseph - The Zeitgeist Movement_142x80

Toto myšlenkové cvičení je určeno jednak pro ty, kteří jsou znepokojeni globálními problémy spolu s těmi, co jsou jimi stále zmateni nebo snad také pro oponenty hnutí Zeitgeist. Předložím zde tři základní otázky. Pokud nebudete souhlasit s odpověďmi, které zde poskytuji, nebo snad dokonce se samotnou podstatou otázek, neváhejte reagovat s alternativním řešením nebo protiargumentem. Pokud se tak rozhodnete učinit, ... Číst více »

Hnutí Zeitgeist aneb Zásadní změna myšlenkového toku – část 1

Vysilac

Ve čtvrtek 23. 10. 2014 ve večerním živém vysílání Svobodného vysílače CS se představilo Hnutí Zeitgeist ČR mnoha desítkám posluchačů. V první hodině pořadu byla představena hlavní myšlenka TZM – projekt Ekonomiky založené na přírodních zákonech / zdrojích, který žádá inventarizaci zdrojů planety Země a jejich využívání takovým způsobem, aby byly vytvořeny podmínky pro trvale udržitelný život na Zemi. Druhá ... Číst více »