Orientační příručka (Esej 14/18): Skutečné ekonomické faktory

TZM_Defined_57x87

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - SKUTEČNÉ EKONOMICKÉ FAKTORY - Svět se za posledních 100 let změnil více než v kterémkoli jiném století v historii. Důvod není ekonomický nebo politický, nýbrž technologický. Technologie plynuly přímo z pokroků v základní vědě. 751 – Stephen Hawking Přehled V řečtině znamená ekonomika správu domácnosti. 752 Určujícím kvalitativním prvkem ekonomiky je ... Číst více »

Pozvánka na Z-Day ČR 2015 – Zlín

ZDay_57x88

Dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na pravidelnou (kulturní) akci hnutí Zeitgeist nesoucí název „Z-Day“, jenž se bude konat dne 21.03.2015 od 11:00 na adrese Dlouhá 4310, Zlín – viz www.tvujnovysvet.cz. Vstupné dobrovolné, na místě jako obvykle k dostání propagační materiály, a to zejména ve formě DVD se stěžejními filmy apod. Na letošní akci není vzhledem k dostatku prostoru potřeba ... Číst více »

Hnutí Zeitgeist aneb Zásadní změna myšlenkového toku – část 5

Vysilac_57x87

Páté setkání Hnutí Zeitgeist s veřejností bylo pojato hned od začátku velmi interaktivně. Svobodný vysílač CS přivítal představitele české pobočky TZM v pondělí 23. 2. 2015 od 17 hodin. Nejprve Ján Greguš nastínil představu nového ekonomického systému – žádné peníze, žádný tržní systém, automatizace práce, technologické sjednocení Země. Ke svému životu potřebujeme všechno možné, jenom ne peníze, rozlišujme co opravdu ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 13/18): Trendy post-nedostatku, kapacita a výkonnost

TZM_Defined_57x87

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován.  – TRENDY POST-NEDOSTATKU, KAPACITA A VÝKONNOST - Dnešní světová průmyslová civilizace je omezována soužitím dvou univerzálních, překrývajících se a vájemně neslučitelných intelektuálních systémů: Akumulovaných znalostí z posledních čtyř století o vlastnostech a vzájemných vztazích hmoty a energie; a přidružené peněžní kultury, která se vyvinula z lidových zvyků prehistorické ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 12/18): Úvod k udržitelnému myšlení

TZM_Defined_57x87

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. ČÁST III: NOVÝ ZPŮSOB MYŠLENÍ - ÚVOD K UDRŽITELNÉMU MYŠLENÍ - Činy jsou plodem vlastností spjatých s Přírodou. Je to pouze ignorantský člověk, kdo oklamán svým osobním egoismem říká: „Já jsem tvořitel.“ 489 – Bhagavad Gita Socioekonomické spektrum Jak bylo naznačeno v předchozích esejích, udržitelné postupy mohou nastat pouze hodnotovou přeorientací ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 11/18): Strukturální klasicismus, stát a válka

TZM_Defined_57x87

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - STRUKTURÁLNÍ KLASICISMUS, STÁT A VÁLKA - „Člověk je jediný patriot. Uzavře se ve své vlastní zemi, pod svou vlastní vlajkou, opovrhuje ostatními národy a udržuje si po ruce na vysoké náklady zástupy uniformovaných vrahů, kteří se mají zmocnit části zemí ostatních národů a zabránit jim, aby uchvátili ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 10/18): Porucha systému hodnot

TZM_Defined_57x87

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - PORUCHA SYSTÉMU HODNOT - Domnívám se, že chamtivost a soutěživost nejsou výsledkem neměnného lidského temperamentu; dospěl jsem k závěru, že chamtivost a strach z nedostatku jsou ve skutečnosti neustále vytvářeny a zesilovány jako přímý výsledek peněz, které používáme … Přímým důsledkem je to, že musíme bojovat mezi ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 9/18): Tržní efektivita vs. technická efektivita

TZM_Defined_57x87

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - TRŽNÍ EFEKTIVITA VS. TECHNICKÁ EFEKTIVITA - Synergický aspekt průmyslu dělá stále více práce se stále nižší investicí času a energie na každou jednotku produkce … nikdy nebyl formálně účtován jako kapitálový zisk. Synergická účinnost celosvětově integrovaných průmyslových procesů je ve své podstatě mnohem větší než uzavřený synergický ... Číst více »

Hnutí Zeitgeist aneb Zásadní změna myšlenkového toku – část 4

Vysilac_57x87

Již počtvrté představilo Hnutí Zeitgeist Česká republika posluchačům Svobodného vysílače CS vizi trvale udržitelné ekonomiky a inteligentní správy přírodních zdrojů pomocí současné pokročilé informační technologie, místo správy prostřednictvím peněžních nebo měnových toků. Stávající finanční způsob hospodaření má pro lidstvo již dlouhodobě destruktivní a zničující účinek, protože neumí odlišit základní životní potřeby (to, co člověk potřebuje) od blahobytné nadspotřeby (toho, co ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 8/18): Dějiny ekonomie

TZM_Defined_57x87

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - DĚJINY EKONOMIE - Vypovídajícím symptomem stavu naší společnosti je to, že žádná škola, disciplína nebo obecná teorie sociální analýzy nemá základ v požadavcích běžného života … Místo toho jsme si osvojili jakýsi společenský konstrukt, který neustále prosazujeme jako konečný referenční rámec myšlenek, státu, trhu, třídy, technologického vývoje nebo ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 7/18): Definice veřejného zdraví

TZM_Defined_57x87

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. ČÁST II: SOCIÁLNÍ PATOLOGIE - DEFINICE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ - My všichni jsme zodpovědní za všechno a za každého. 107 – Dostojevskij Přehled Co představuje ve společnosti pravé měřítko úspěchu? Co je to, co nás činí šťastnými, zdravými, vyrovnanými a drží v rovnováze se světem kolem nás? Není naším ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 6/18): Konečný argument: Lidská povaha

TZM_Defined_57x87

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - KONEČNÝ ARGUMENT: LIDSKÁ POVAHA - Při narození získá člověk dědičností biologickou konstituci, kterou musíme považovat za pevnou a neměnnou, včetně přirozených nutkání, která jsou charakteristická pro lidský druh. Navíc v průběhu svého života získá i kulturní konstituci, kterou přijímá od společnosti komunikací a dalšími typy vlivů. Je ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 5/18): Věc lidské jednoty

TZM_Defined_57x87

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - VĚC LIDSKÉ JEDNOTY - Moje země je můj svět, a moje náboženství je dělat dobro. 75 – Thomas Paine Kritický závěr prezentovaný v logice, která definuje záměr hnutí Zeitgeist je, že lidská společnost potřebuje sjednotit své ekonomické činnosti a pracovat v souladu s přirozenou dynamikou fyzického světa jako ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 4/18): Logika vs. psychologie

TZM_Defined_57x87

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - LOGIKA vs. PSYCHOLOGIE - Nekonáme správně proto, že by to byla naše ctnost nebo dokonalost, ale jsme ctnostní a dokonalí proto, že konáme správně. 55 – Aristoteles Silný, ale často přehlížený důsledek naší přirozené flexibility v rámci přizpůsobení se stávající kultuře, je fakt, že naše skutečná identita ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 3/18): Hledání řešení

TZM_Defined_57x87

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ - Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít a posunout se na vyšší úroveň. 42 – Albert Einstein Hlavní úvaha hnutí Zeitgeist nad sociologickými změnami bere, pro lepší porozumění problému, ohled na „pokrok“ jako takový. Zde jsou pravděpodobně dvě nejdůležitější hlediska, která se ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 2/18): Vědecký pohled na svět

TZM_Defined_57x87

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - VĚDECKÝ POHLED NA SVĚT - Téměř každá větší systematická chyba, která lidstvo klamala po tisíce let, spoléhala na praktiky. Horoskopy, zaříkávadla, věštci, kouzla, čarodějnictví, léčení šamany, byly před příchodem moderní medicíny po staletí v očích veřejnosti pevně zakotvené prostřednictvím jejich domnělého praktického úspěchu. Vědecká metoda byla vymyšlena za ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 1/18): Přehled

TZM_Defined_57x87

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - PŘEDMLUVA - Závěrem jakéhokoliv seriózního výzkumu může být pouze vznik dvou otázek tam, kde dříve byla jen jedna. 1 – Thorstein Veblen Původ názvu „Hnutí Zeitgeist“ (TZM) je názvem sociálního hnutí, které je popsáno v následujících pojednáních. Název nemá žádné relevantní historické odkazy k něčemu kulturně specifickému ... Číst více »

Úvod do ekonomické kalkulace v Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích

Země0000_142x80

Většina lidí na této planetě ví, že je něco hodně špatně se současnou socio-ekonomickou tradicí. Nevědí ale, jak přemýšlet o řešení, nebo přesněji, jak dospět k takovému řešení. V první a ve druhé části jsou velmi stručně naznačeny vrozené nedostatky současného tržního modelu, pokud jde o důvod, proč potřebujeme změnu, spolu s vyhlídkou na řešení rozsáhlých problémů: Zvýšit účinnost a ... Číst více »

Hnutí Zeitgeist aneb Zásadní změna myšlenkového toku – část 3

Vysilac_57x87

Třetí setkání představitelů českého Hnutí Zeitgeist s posluchači Svobodného vysílače CS v pondělí 1. 12. 2014 bylo koncipováno tak, aby se dostalo více prostoru pro dotazy veřejnosti. Po kratším úvodu a zopakování hlavních myšlenek a postojů, ze kterých hnutí vychází, začala hned interaktivní část pořadu. Pro většinu lidí je již dobře pochopitelné – prožívají to na vlastní kůži – že ... Číst více »

Prohlášení k současné situaci (na Ukrajině a ve světě)

Hnutí Zeitgeist ČR se ztotožňuje s výzvou občanské skupiny VYŠEHRADSKÁ VIZE, která vydává formou petice toto prohlášení: Nesouhlasíme s umělým vyvoláváním napětí a nepřátelství mezi národy a odsuzujeme snahy o zhoršování a vyostřování vztahů, voláme po jednotě a přátelství mezi slovanskými zeměmi. Nezapojujeme se do štvavé proválečné agitace a vyzýváme občany k nenásledování mediální a politické manipulace. Považujeme nadále USA, Ukrajinu, Ruskou federaci ... Číst více »