Orientační příručka (Esej 7/18): Definice veřejného zdraví

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. ČÁST II: SOCIÁLNÍ PATOLOGIE - DEFINICE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ - My všichni jsme zodpovědní za všechno a za každého. 107 - Dostojevskij Přehled Co představuje ve společnosti pravé měřítko úspěchu? Co je to, co nás činí šťastnými, zdravými, vyrovnanými a drží v rovnováze se světem kolem nás? Není naším ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 6/18): Konečný argument: Lidská povaha

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - KONEČNÝ ARGUMENT: LIDSKÁ POVAHA - Při narození získá člověk dědičností biologickou konstituci, kterou musíme považovat za pevnou a neměnnou, včetně přirozených nutkání, která jsou charakteristická pro lidský druh. Navíc v průběhu svého života získá i kulturní konstituci, kterou přijímá od společnosti komunikací a dalšími typy vlivů. Je ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 5/18): Věc lidské jednoty

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - VĚC LIDSKÉ JEDNOTY - Moje země je můj svět, a moje náboženství je dělat dobro. 75 - Thomas Paine Kritický závěr prezentovaný v logice, která definuje záměr hnutí Zeitgeist je, že lidská společnost potřebuje sjednotit své ekonomické činnosti a pracovat v souladu s přirozenou dynamikou fyzického světa jako ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 4/18): Logika versus psychologie

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - LOGIKA vs. PSYCHOLOGIE - Nekonáme správně proto, že by to byla naše ctnost nebo dokonalost, ale jsme ctnostní a dokonalí proto, že konáme správně. 55 - Aristoteles Silný, ale často přehlížený důsledek zranitelnosti našeho životního prostředí v rámci přizpůsobení se stávající kultuře, je fakt, že naše skutečná ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 3/18): Hledání řešení

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ - Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít a posunout se na vyšší úroveň. 42 - Albert Einstein Hlavní úvaha hnutí Zeitgeist nad sociologickými změnami bere, pro lepší porozumění problému, ohled na „pokrok“ jako takový. Zde jsou pravděpodobně dvě nejdůležitější hlediska, která se ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 2/18): Vědecký pohled na svět

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - VĚDECKÝ POHLED NA SVĚT - Téměř každá větší systematická chyba, která lidstvo klamala po tisíce let, spoléhala na praktiky. Horoskopy, zaříkávadla, věštci, kouzla, čarodějnictví, léčení šamany, byly před příchodem moderní medicíny po staletí v očích veřejnosti pevně zakotvené prostřednictvím jejich domnělého praktického úspěchu. Vědecká metoda byla vymyšlena za ... Číst více »

Orientační příručka (Esej 1/18): Přehled

Orientacni_prirucka_179x268

Poznámka: Text se nachází ve fázi české korektury a je průbežně aktualizován. - PŘEDMLUVA - Závěrem jakéhokoliv seriózního výzkumu může být pouze vznik dvou otázek tam, kde dříve byla jen jedna. 1 – Thorstein Veblen Původ názvu „Hnutí Zeitgeist“ (TZM) je názvem sociálního hnutí, které je popsáno v následujících pojednáních. Název nemá žádné relevantní historické odkazy k něčemu kulturně specifickému ... Číst více »

Úvod do ekonomické kalkulace v Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích

Země0000_142x80

Většina lidí na této planetě ví, že je něco hodně špatně se současnou socio-ekonomickou tradicí. Nevědí ale, jak přemýšlet o řešení, nebo přesněji, jak dospět k takovému řešení. V první a ve druhé části jsou velmi stručně naznačeny vrozené nedostatky současného tržního modelu, pokud jde o důvod, proč potřebujeme změnu, spolu s vyhlídkou na řešení rozsáhlých problémů: Zvýšit účinnost a ... Číst více »

Hnutí Zeitgeist aneb Zásadní změna myšlenkového toku – část 3

Vysilac

Třetí setkání představitelů českého Hnutí Zeitgeist s posluchači Svobodného vysílače CS v pondělí 1. 12. 2014 bylo koncipováno tak, aby se dostalo více prostoru pro dotazy veřejnosti. Po kratším úvodu a zopakování hlavních myšlenek a postojů, ze kterých hnutí vychází, začala hned interaktivní část pořadu. Pro většinu lidí je již dobře pochopitelné – prožívají to na vlastní kůži – že ... Číst více »

Prohlášení k současné situaci (na Ukrajině a ve světě)

Hnutí Zeitgeist ČR se ztotožňuje s výzvou občanské skupiny VYŠEHRADSKÁ VIZE, která vydává formou petice toto prohlášení: Nesouhlasíme s umělým vyvoláváním napětí a nepřátelství mezi národy a odsuzujeme snahy o zhoršování a vyostřování vztahů, voláme po jednotě a přátelství mezi slovanskými zeměmi. Nezapojujeme se do štvavé proválečné agitace a vyzýváme občany k nenásledování mediální a politické manipulace. Považujeme nadále USA, Ukrajinu, Ruskou federaci ... Číst více »